Call: Ny investeringsmulighed – skal jeres kommune være med til at nytænke den nationale handlingsplan for diabetes?

Af

Publiceret

Vil I styrke jeres forebyggende indsats over for kommunens borgere med type 2-diabetes og samtidig være pionerer og vise andre kommuner, hvordan sociale investeringer kan forebygge en central og omkostningsfuld udfordring? Så kan I blive en del af den første større sociale investering.

En person sidder med en fingerprikker til blodsukkermåling.

Den Sociale Investeringsfond (DSI), Diabetesforeningen og Diabetes Prevention Investment Lab (DPIL) samarbejder om at etablere en ny social investering, der forebygger senkomplikationer af type 2-diabetes. Vi søger aktuelt kommuner, der har lyst til at indgå i investeringen.

Formålet med investeringen er, at mennesker med type 2-diabetes undgår senkomplikationer ved, at kommunerne bliver i stand til at levere forebyggende indsatser bedre, hvilket vil gøre hjælpen mere omkostningseffektiv end i dag. Den forebyggende indsats finansieres af eksterne investorer, der påtager sig den økonomiske risiko for indsatsens effekt. Som kommune betaler I kun, hvis den aftalte effekt opnås. I har altså ingen omkostning i forbindelse med opstart af investeringen i jeres kommune.

Investeringen er en skalering af DSI’s igangværende investering i forebyggelse af senkomplikationer hos sårbare mennesker med type 2-diabetes i Aarhus Kommune, og Steno Diabetes Centrene vil via DPIL være med som samarbejdspart. Investeringen er klar og udviklet i samarbejde med centrale aktører på området efter grundig forarbejde og –analyse. Målene for den ønskede effekt er veldoku-menterede i litteraturen og afprøvet i praksis.

DSI, Diabetesforeningen og DPIL vurderer, at udfordringen er en særlig fordelagtig investerings-mulighed for kommuner landet over, da senkomplikationer ofte medfører massivt støttebehov. Ved at forebygge senkomplikationer kan kommunerne både højne livskvaliteten for borgerne og undgå store udgifter til støtte. I kan læse mere om investeringen i vedhæftede bilag.

Hør mere på et uforpligtende møde

DSI, Diabetesforeningen og DPIL vil gerne invitere alle interesserede kommuner til uforpligtende informationsmøder, hvor vi vil præsentere og drøfte den konkrete business case for investeringen i jeres kommune.

Hvis I vil høre mere om investeringsmuligheden, så kontakt chefkonsulent Elisabeth Andreew på ela@dsi.dk eller 2325 6235 senest den 17. juni 2022.  

Læs mere om call

Kontakt

Elisabeth Andreew
Chefkonsulent
ela@dsi.dk
Tlf. 2325 6235