Forebyggelse af hjemløshed

DSI har investeret i udbredelse af Housing First-indsatser til udsatte unge med ustabil boligsituation i Roskilde Kommune.

Formål
Udfordring
Resultatmål
Indsats

At give de unge en stabil boligsituation og støtte til at komme i uddannelse eller arbejde. 

Roskilde Kommune er udfordret af, at flere unge står på kanten af hjemløshed. Det indebærer ofte misbrugsproblemer eller psykiske udfordringer. Kendetegnet for de unge er, at de har brug for en stabil livssituation, for at kunne deltage i en uddannelse eller på arbejdsmarkedet. Gennem en housing first indsats er det målet, at de unge får dette, og får hjælp til at tackle udfordringer i livet.

Indsatsen er inspireret af metoderne Individuelt Planlagt job med Støtte (IPS) og Critical Time Invention (CTI), som er dokumenterede effektive metoder til at støtte borgere i en kritisk overgangsfase som overgangen til egen bolig for unge i udsatte positioner er. Med Tilsagnet frikøbes to ungekonsulenter, som har særlige kompetencer inden for både social- og beskæftigelsesområdet. Samtidig stiller Roskilde midlertidige boliger til rådighed til de unge, som overgangsboliger til de kan komme i egen bolig. 

Om investeringen

Antal deltagere:
28

Varighed:
Fem år

Målgruppe:
Unge i ustabile boligsituationer i Roskilde Kommune

Aftaledokumenter

Kommer snarest

Kontakt

Hans Henrik Woltmann  
Investeringschef
hawolt@dsi.dk
+45 20 28 30 85