Forebyggelse af senkomplikationer af type-2 diabetes

DSI har sammen med Rådet for Sociale Investeringer i Aarhus Kommune investeret i forebyggelse af senkomplikationer af type-2 diabetes blandt udsatte borgere.

Formål
Udfordring
Resultatmål
Indsats

At mindske den sociale ulighed i sundhed og øge trivslen blandt borgere med diabetes ved at forhindre, at udsatte borgere med type-2 diabetes udvikler senkomplikationer som følge af deres lidelse.

Senkomplikationer fra diabetes er dyrt for samfundet og nedsætter livskvaliteten for borgeren. Strukturelle barrierer gør det svært for kommunen at levere den indsats, som borgeren har behov for.

Indsatsen henvender sig til udsatte borgere med type 2-diabetes i hele Aarhus Kommune, som har behov for en skræddersyet indsats for at mestre deres sygdom og forebygge senkomplikationer som følge af deres diabetes. Forløbet vil være delt op i fire faser à tre måneders varighed, som giver borgeren viden, kompetencer og relationer, der støtter dem i at nå mål om bedre livskvalitet. Derefter følger to års opfølgning, som skal sikre, at borgeren fastholder de nye sundere vaner. Indsatsen omfatter både individuelle og gruppebaserede indsatser og inkluderer fx individuelle samtaler, træning, madlavning, mentor-ordning, foreningsaktiviteter og familieorienterede indsatser. 

Om investeringen

Investeringssum:
13,3 mio. kr. (50 pct. fra DSI, 50 pct. fra Rådet for Sociale Investeringer)

Antal deltagere:
450 udsatte borgere med type-2 diabetes

Indsatsens varighed:
3 år per program

Målgruppe:
Udsatte borgere med type 2-diabetes i hele Aarhus Kommune

Aftaledokumenter

Tilsagn til Aarhus Kommune

Kontakt

Elisabeth Andreew  
Chefkonsulent
ela@dsi.dk
+45 23 25 62 35