God start på familielivet

I partnerskab med Projekt God Start på Familielivet, der består af Østifterne, Familieambulatoriet på Amager og Hvidovre Hospital, Mary Fonden og Dansk Center for Mindfulness, undersøger vi, hvordan sociale investeringer kan forankre og udbrede en styrket indsats til sårbare gravide familier.

Status
Formål
Partnerskabet

Igang.

At klarlægge hvordan det betaler sig at investere i den helt tidlige indsats, og hvordan regioner og kommuner kan samarbejde om at støtte sårbare familier, fra før et barn bliver født og op gennem barnets første leveår. Målet er at afsøge mulighederne for, hvordan den tidlige indsats kan leveres og udbredes som en social investering på tværs af regioner og kommuner.

Projekt God Start på Familielivet er et udviklings- og forskningsprojekt, der skal skabe en model for et styrket tilbud til sårbare gravide og deres partnere på Familieambulatoriet på Amager og Hvidovre Hospital, som på sigt kan udbredes til øvrige regioner. Projektet løber frem til sommeren 2024 og er et samarbejde mellem Østifterne, Amager og Hvidovre Hospital, Mary Fonden og Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet. Projektet udbygger den indsats, som allerede udføres i Familieambulatoriet med bl.a. opsporing af vold i nære relationer, tilbud om mindfulness til sårbare gravide og et styrket børneprogram, der følger de nye familier og børns første tre leveår. Indsatser i projektet vil blive evalueret og effektmålt undervejs, og model og metoder skal kunne overføres til andre regioners tilbud til særligt sårbare gravide.

Om partnerskabet

Parter:
Projekt God Start på Familielivet (Østifterne, Familieambulatoriet på Amager og Hvidovre Hospital, Mary Fonden og Dansk Center for Mindfulness)

Periode:
Maj 2021 –

DSI’s rolle: Løbende rådgivning og bidrag til økonomiske beregninger og betalingsmodel.

Målgruppe:
Sårbare gravide familier

Kontakt

Anna Bech Nedergaard
Konsulent
abn@dsi.dk
+45 25 12 64 48