Investering i anbragte og udsatte børns skolegang

DSI har sammen med Rådet for Sociale Investeringer i Aarhus Kommune og Lauritzen Fonden investeret i at flere udsatte og anbragte børn består folkeskolens afgangsprøve.

Formål
Udfordring
Resultatmål
Indsats

At støtte de mest udsatte og anbragte børns læring gennem en langsigtet og helhedsorienteret indsats, så de i højere grad kan fastholdes i- og gennemføre folkeskolen og ungdomsuddannelser.

Indsatsen er langsigtet og forholdsvist dyr, som udfordrer kommunens mulighed for at igangsætte dette læringsprogram, som ellers har dokumenteret effekt på, at flere anbragte og udsatte børn gennemfører en ungdomsuddannelse, bryder med negativ social arv og skabe sig et godt og selvforsørgende liv. Denne forebyggende og langsigtede tankegang hjælper det sociale investeringsprogram med at løfte. 

Indsatsen tilbydes anbragte og udsatte børn mellem 9 og 13 år. Programmet varer seks år, og følger som minimum deltagerne indtil de er færdige med folkeskolen. Programmet består af læringscamps, en mentorordning baseret på frivillige kræfter samt brobygning fra programmet til børnenes hverdag.

Indsatsen leveres af nonprofitorganisationen Lær for Livet. Indsatsen er evalueret og videreudviklet gennem de sidste ti år med gode resultater for børnene. Af de børn og unge, der hidtil har gennemført forløbet, er ¾ i gang med en ungdomsuddannelse, når de er 18 år – modsat ca. ¼ blandt anbragte børn og unge generelt. Endvidere har knap 80 % af de deltagende i Lær for Livets camps gennemført folkeskolens afgangsprøve, hvor tallet kun er ca. 50 pct. for anbragte børn og unge generelt.

Om investeringen

Investeringssum:
17,3 mio. kr. (50 pct. fra DSI, 50 pct. fra Rådet
for Sociale Investeringer)

Antal deltagere:
80 børn

Indsatsens varighed:
13 år

Målgruppe: 
Anbragte og udsatte børn i Aarhus Kommune.

Aftaledokumenter

Tilsagn til Aarhus kommune

Kontakt

Emil Overgaard Bruhn
Konsulent
eob@dsi.dk
+45 20 57 49 70