Investering i bekæmpelse af hjemløshed

DSI har investeret i Housing First-indsatser til hjemløse og udsætningstruede borgere i Ikast-Brande Kommune.

Formål

Udfordring

Resultatmål
Indsats

At sikre en stabil livssituation for de hjemløse og udsætningstruede borgere i Ikast-Brande Kommune gennem en Housing First indsats.

Ikast-Brande Kommune har ikke mange hjemløse, og de har derfor vanskeligt ved at løfte en intensiv og specialiseret indsats til denne målgruppe grundet begrænset kompetence blandt de fagprofessionelle.

Indsatsen er målrettet de hjemløse borgere i Ikast-Brande Kommune, som har det særligt svært, og som har brug for en fokuseret indsats for at blive hjulpet videre i deres liv. Indsatsen er baseret på Housing First metoden CTI og borgerne modtager indsatsen i ca. ni måneder. Indsatsen betyder, at de normale barrierer for hurtig behandling og intensiv indsats, minimeres via klare aftaler mellem de relevante parter. Formålet er at imødekomme borgerens behov for en hurtig og effektiv indsats, der støtter borgeren i at bevare ophold i egen bolig samt sikre, at den nødvendige støtte til dette leveres, særligt i den kritiske overgangsfase fra forsorgshjem til egen bolig.

Om investeringen

Antal deltagere:
20

Indsatsens varighed:
Fem år

Målgruppe:
Alle hjemløse og udsætningstruede borgere i Ikast-Brande Kommune.

Aftaledokumenter

Kommer snarest

Kontakt

Søren Skårhøj
Specialkonsulent
ssk@dsi.dk
+45 53 54 40 88