Investering i familiebehandling til udsatte familier med anden etnisk baggrund end dansk

DSI har investeret i hjælp til udsatte familier med anden etnisk baggrund end dansk i Vejle Kommune i samarbejde med Memox.

Formål
Resultatmål
Indsats

At skabe trivsel og udvikling i familierne, som kan sikre den nødvendige stabilitet i børnenes opvækst og dermed forebygge sociale foranstaltninger eller anbringelser. Derudover at indsamle viden om, hvordan omfattende indsatser til udsatte familier kan forebygge negative konsekvenser i familien.

For de almindelige behandlinger gælder de tre første betalingsmål, mens der for intensive behandlinger ligeledes er et betalingsmål om at undgå anbringelser. Derudover er det aftalt, at højere trivsel er et resultatmål, og at målemetoder og succeskriterier fastlægges senere i forløbet.

Indsatsen består af to typer behandling afhængig af familiens udfordringer og behov:

Vejle Kommune benytter den private leverandør Memox. Erfaringerne fra investeringen evalueres af SUS med mål om, at opnå mere viden om indsatsernes effekt på familiernes hverdag. 

Om investeringen

Antal deltagere:
25 familier

Indsatsens varighed:
To år

Målgruppe:
Familier med anden etnisk baggrund end dansk

Aftaledokumenter

Tilsagn til Vejle Kommune

Kontakt

Søren Skårhøj
Specialkonsulent
ssk@dsi.dk
+45 53 54 40 88