Investering i forebyggelse af ungdomshjemløshed

DSI har sammen med Rådet for Sociale Investeringer i Aarhus Kommune og Bikubenfonden investeret i Housing First-indsatser til unge hjemløse og unge i risiko for hjemløshed i Aarhus Kommune.

Formål
Udfordring
Resultatmål
Indsats

At forebygge og reducere hjemløshed blandt unge i Aarhus Kommune. Ambitionen er at bane vej for, at aktører på hjemløseområdet – nationale, kommunale og private – i højere grad prioriterer deres ressourcer på at etablere Housing First-indsatser til unge hjemløse.

Aarhus Kommune har en særlig udfordring med unge hjemløse som den by i Danmark med relativt flest unge hjemløse, sammenlignet med indbyggertallet. Byrådet har derfor defineret en målsætning om at halvere antallet af unge hjemløse mellem 18-24 år på fem år – fra 172 i 2019 til maksimalt 86 i 2024, og der er igangsat en række Housing First-indsatser. Investeringen er et af flere tiltag, iværksat i Aarhus Kommune for at realisere målsætningen.

Investeringen er delt op i to indsatser: En målrettet de mest udsatte unge hjemløse i Aarhus Kommune og en målrettet mindre udsatte unge hjemløse, der er tættere på fast bolig. I begge investeringer er målet, at de unge skal væk fra herberg og i egen bolig, og at de skal komme tættere på, eller i gang med beskæftigelse eller uddannelse. Samtidig er det målet, at de unges livsmestring øges – så de på sigt bliver i stand til at mestre eget liv og kan stå på egne ben.

De unge, der tager del i projektet, skal tilbydes en intensiv, helhedsorienteret og fleksibel støtte- og udviklingsindsats, som har karakter af en forebyggende indsats i forhold til udvikling af kronisk hjemløshed eller yderligere forværring af aktuelle udfordringer.

Indsatsen er forankret i principperne i housing first tilgangen og består af tre sammenhængende komponenter:

Om investeringen

Varighed:
Fem år

Målgruppe:
De mest udsatte unge hjemløse i Aarhus Kommune og mindre udsatte unge hjemløse, der er tættere på fast bolig.

Kontakt

Emil Overgaard Bruhn
Konsulent
eob@dsi.dk
+45 20 57 49 70