Specialiseret hjælp til børn og unge af forældre med misbrug

DSI har investeret i specialiseret terapi og rådgivning til børn unge, der er belastet af en opvækst i familier med stof- og alkoholmisbrug i Brøndby Kommune.

Formål
Udfordring
Resultatmål
Indsats

At styrke de unges trivsel og tilknytning til uddannelse og arbejdsmarkedet.

Mange børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug oplever vanskeligheder i forhold til deres daglige trivsel og udvikling som følge af deres opvækst. De unge går dog hurtigt under radaren, også selvom vi ved, at børn og unge, der vokser op i familier med misbrug, trives dårligere end deres jævnaldrene, ligesom opvæksten kan få indflydelse på deres uddannelse, arbejds- og familieliv senere hen.

Indsatsen består af individuel terapi og gruppeforløb, der leveres af nonprofitorganisationen TUBA. TUBA er specialiseret i at hjælpe børn og unge fra familier med misbrug. Indsatsen er afprøvet i en lang række kommuner med positive effekter på børn og unges trivsel og mestringsevner og med reduktion i de unges symptomer på angst, PTSD og depression.

Om investeringen

Investeringssum:
3,2 mio. kr.

Antal deltagere:
120 unge i alderen 14-35 år bosat i Brøndby Kommune

Varighed:
Fem år.

Målgruppe:
Unge i alderen 14-35 år fra familier med misbrug bosat i Brøndby Kommune

Kontakt

Emil Overgaard Bruhn
Konsulent
eob@dsi.dk
+45 20 57 49 70