Tre kommunale udviklingspartnerskaber

I partnerskab med Holbæk, Svendborg og Guldborgssund Kommune, undersøger DSI, hvordan sociale investeringer kan være med til at løse tre centrale velfærdsudfordringer, som kommunerne selv har valgt.

Status
Formål
Udfordring
Partnerskabet

Igang.

At udvikle og implementere sociale investeringer i kommunerne, der bidrager til at løse velfærdsudfordringerne. Et mål er samtidig at blive klogere på, hvordan sociale investeringer kan styrke den kommunale velfærd og forankre virksomme indsatser i landets kommuner.

Fælles for de tre udviklingspartnerskaber er, at kommunerne har forsøgt flere forskellige indsatser for at hjælpe borgerne, men ingen af dem har hjulpet tilstrækkeligt eller varigt.

Guldborgsund Kommune vil styrke indsatsen over for kommunens udsatte unge, Holbæk Kommune vil øge beskæftigelsen for voksne sygedagpengemodtagere med psykiske lidelser, og Svendborg Kommune ønsker at igangsætte en styrket beskæftigelsesindsats for borgere med anden etnisk baggrund end dansk, der er bosat i kommunens udsatte boligområder.

Partnerskaberne forløber i tre faser og forventes at strække sig over seks til ni måneder. I første fase konkretiserer parterne i fællesskab kommunernes problemer og identificerer indsats og målgruppe for den sociale investering. Dernæst udvikler parterne business cases og opstiller resultatmål og betalingsmodeller for, hvordan investeringen kan leveres i kommunerne. Ønsker parterne at indgå investeringen, udvikler vi et evalueringsdesign og indgår kontrakt. Herefter kan investeringerne sættes i gang.

Om partnerskabet

Parter:
Holbæk, Guldborgssund og Svendborg Kommune

Periode:
August 2021 til august 2022

DSI’s rolle:
Løbende rådgivning, bidrag til økonomiske beregninger og betalingsmodel og medfinansiering af udvikling

Målgruppe:
Udsatte unge, ledige med psykiske lidelser og familier af anden etnisk baggrund end dansk uden for arbejdsmarkedet

Kontakt

Anna Bech Nedergaard
Konsulent
abn@dsi.dk
+45 25 12 64 48