Hvordan vurderer og arbejder Den Sociale Investeringsfond med indsatser?

I Den Sociale Investeringsfond arbejder vi med vores velfærdsudfordringer på en ny måde. Vi vil udvikle brede partnerskaber om sociale investeringsprogrammer, der skaber bedre liv og bedre økonomi.