Hvorfor indsatser rettet mod at skabe et bedre arbejdsmiljø?

Et dårligt arbejdsmiljø og problemer på arbejdspladsen kan give udslag i en lang række udfordringer og sygdomme, der i sidste ende kan lede til sygemeldinger og sygefravær samt forringet livskvalitet.