Hvorfor indsatser rettet mod børn af forældre med misbrug?

122.000 børn og unge vokser op i en familie med alkoholproblemer. Der findes ikke tilsvarende tal for familier med stofmisbrug, men ifølge Sundhedsstyrelsen havde i alt 1.727 borgere, der blev behandlet i 2014, børn under 18 år i hjemmet. Det reelle tal skønnes dog at være væsentligt højere. Misbrug er tabuiseret og et stort problem for børnene, som selv har væsentligt øget risiko for at udvikle misbrug og få alvorlige trivsels- og adfærdsudfordringer sammenlignet med deres jævnaldrene.