Hvorfor indsatser rettet mod udsatte børn og unge i risiko for anbringelse?

Ved udgangen af 2017 var 13.690 børn og unge i alderen 0-22 år anbragt uden for hjemmet. Sammenlignet med deres jævnaldrende, har anbragte børn og unge dårligere sundhed og ringere trivsel, og på sigt tager færre anbragte børn og unge en uddannelse og får et arbejde.