Hvorfor indsatser rettet mod forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme?

En usund livsstil er langt den største enkeltstående årsag til sygdom og ifølge Sundhedsstyrelsen årsag til 40 pct. af samfundets samlede sygdomsbyrde. Livsstilssygdomme har desuden en stor social slagside og leder i mange tilfælde til kronisk sygdom.