Fondens fire investeringsområder

Hvert år i forbindelse med finanslovsforhandlingerne beslutter aftalepartierne bag loven om Den Sociale Investeringsfond, hvilke indsatsområder fonden skal disponere og investere inden for, hvis der er frie midler i fonden.