Hvorfor investere i bedre arbejdsmiljø?

Arbejdsmiljø har afgørende betydning for vores fysiske og mentale helbred. Sunde arbejdsmiljøer skaber social inklusion og reducerer samtidig sociale forskelle i økonomi og sundhed.

Den Sociale Investeringsfond har til mål at lave sociale investeringsprogrammer, der fremmer sunde arbejdsmiljøer og reducerer negative menneskelige og budgetøkonomiske konsekvenser af dårligt arbejdsmiljø.

Investeringsprogrammerne kan bl.a. fokusere på:

  • At styrke arbejdsmiljøforhold, der fremmer fysisk såvel som mental sundhed og det gode arbejdsliv, og som fx har potentiale til at reducere sygefravær og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.
  • At reducere dårligt psykosocialt arbejdsmiljø, fx som følge af ubalancerede krav i arbejdet eller negative arbejdsmiljøfaktorer såsom konflikt, vold, trusler og chikane, og som kan nedbringe sygefravær og mentale sundhedsudfordringer som stress, depression og angst.
  • At fremme et godt fysisk arbejdsmiljø, fx hvad angår tunge løft på arbejdspladser, og som reducerer risikoen for fx muskelskeletlidelser, arbejdsulykker og kemiske påvirkninger.

I illustrationen kan du se eksempler på faktorer, der har betydning for et sundt arbejdsmiljø samt karakteristika ved dårlige arbejdsmiljøer. Endelig kan du se eksempler på, hvordan dårligt arbejdsmiljø har en negativ dobbelt bundlinje, med både menneskelige og budgetøkonomiske omkostninger.