Hvorfor investere i at få flere ind på arbejdsmarkedet?

I Fællesskabsmålingen 2019* lyder det samstemmende fra de mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet, at de gerne vil have et job eller en funktion, hvor de oplever, at andre har brug for dem.

Den Sociale Investeringsfond ønsker at lave sociale investeringsprogrammer, der kan hjælpe mennesker på kanten af eller helt uden for arbejdsmarkedet i job eller tættere på beskæftigelse, og som kan reducere negative menneskelige og budgetøkonomiske konsekvenser af at stå uden for arbejdsmarkedet.

Investeringsprogrammerne kan bl.a. fokusere på:

  • At afprøve nye metoder og tilgange i jobindsatsen og på landets jobcentre for at give flere mulighed for at deltage på arbejdsmarkedet. Det kan fx være ved at understøtte en positiv personlig udvikling gennem individuel inddragelse og indflydelse, for at styrke den enkeltes motivation, følelse af selvbestemmelse og tro på egne evner.
  • At opkvalificere mennesker, hvor målet kan være at reducere tilbagefald til kriminalitet, hjælpe unge uden beskæftigelse og uddannelse og mennesker med flygtninge- og indvandrerbaggrund tættere på arbejdsmarkedet.
  • At arbejde med metoder, der kan give udsatte målgrupper en alternativ eller mere fleksibel ansættelse, fx personer med funktionsnedsættelse, psykiske sårbarheder eller misbrugsproblematikker.

I illustrationen kan du se eksempler på årsager og konsekvenser ved at stå uden for arbejdsmarkedet samt eksempler på, hvordan manglende arbejdsmarkedstilknytning har en negativ dobbelt bundlinje, med både menneskelige og budgetøkonomiske omkostninger.