Hvorfor investere i at forebygge livsstilssygdomme?

Livsstil er den primære enkeltstående årsag til sygdom. Samtidig kan livsstilssygdomme have en stor social slagside og leder i mange tilfælde til kronisk sygdom. Mange livsstilssygdomme kan forebygges, hvis livsstilen omlægges.

Den Sociale Investeringsfond ønsker at lave forebyggende og rehabiliterende sociale investeringsprogrammer, der kan reducere negative menneskelige og budgetøkonomiske konsekvenser af livsstilssygdomme.

Investeringsprogrammerne kan bl.a. fokusere på:

  • At forebygge forekomsten af livsstilssygdomme som KOL, diabetes og hjertekarsygdomme ved at støtte borgere til en varig sundere livsstil, og derigennem reducere bl.a. sygefravær, lægebesøg, hospitalsindlæggelser og begrænse langtidssygefravær og førtidspension.
  • At opspore mennesker med stort forbrug af alkohol og hjælpe til at ændre livsmønstre, således tabte leveår og dødsfald undgås, samtidig med at kontakten til sundheds- og socialvæsen reduceres.
  • At skabe livsstilsændringer hos mennesker med psykiske vanskeligheder, som generelt har mere usunde kostvaner, ryger mere, drikker mere alkohol og er mindre fysisk aktive end den øvrige befolkning.
  •            

I illustrationen kan du se eksempler på karakteristika ved livsstilssygdomme samt et udpluk af risikoelementer, der kan være medvirkende til livsstilssygdomme. Endelig kan du se eksempler på, hvordan livsstilssygdomme har en negativ dobbelt bundlinje, med både menneskelige og budgetøkonomiske omkostninger.