Hvorfor investere i bedre trivsel?

Fortsat flere børn, unge og voksne mistrives, og flere oplever symptomer på stress, angst, ensomhed og depression.

Den Sociale Investeringsfond har som mål at lave sociale investeringsprogrammer, der fremmer trivsel eller forebygger mistrivsel, og som kan reducere negative menneskelige og budgetøkonomiske konsekvenser af mistrivsel.

Investeringsprogrammerne kan fx fokusere på:

  • At forebygge psykisk sårbarhed og mistrivsel blandt børn og unge, så skolefravær, uddannelsesfrafald og selvskade reduceres.
  • At fremme trivsel ved at have fokus på at styrke unge og ældres muligheder for at deltage aktivt i sociale relationer og positive fælleskaber, hjælpe med at opbygge en positiv selvopfattelse, tro på egen formåen og evner til at håndtere udfordringer, svære livsovergange og stress.
  • At bekæmpe hjemløshed og misbrug som kan lede til færre genindlæggelser i psykiatrien, færre på offentlig forsørgelse og en mere stabil tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked.


I illustrationen kan du se eksempler på karakteristika ved trivsel og mistrivsel samt et udsnit af risikoelementer, der kan være medvirkende til mistrivsel. Endelig kan du se eksempler på, hvordan mistrivsel har en negativ dobbelt bundlinje, med både menneskelige og budgetøkonomiske omkostninger.