Om Den Sociale Investeringsfond

Den Sociale Investeringsfond ledes af en bestyrelse, der også disponerer over fondens midler. Dertil er knyttet et rådgivende udvalg, der skal bistå og rådgive bestyrelsen med faglig indsigt og aktuel viden. Den daglige drift af fonden varetages af et sekretariat.