Om os

Folketinget besluttede i december 2018 at etablere Den Sociale Investeringsfond med formålet om at modne og udvikle markedet for sociale investeringsprogrammer i Danmark.

Fondens arbejde består i at udvikle og udbrede indsatser på en række store velfærdsområder, for herigennem at skabe bedre liv, mindske offentlige udgifter og danne grundlag for nye offentlige og private investeringer i velfærd.

De politisk valgte investeringsområder for fonden er udsatte børn og unge, trivsel, forebyggelse af livsstilsygdomme, arbejdsmiljø og ind på arbejdsmarkedet.

Den Sociale Investeringsfond har en startkapital på 78 mio. kr., herunder 28 mio. kr. i en udviklingsfond og 50 mio. kr. i en investeringsfond.


Organisation

Den Sociale Investeringsfond ledes af en bestyrelse, der disponerer over fondens midler. Det er bestyrelsen, der beslutter, hvilke investeringer DSI skal foretage.

DSI har desuden et rådgivende udvalg, der bistår og rådgiver bestyrelse og sekretariat med faglig indsigt og aktuel viden. Den daglige drift af fonden varetages af et sekretariat.

Læs mere om bestyrelsen

Læs mere det rådgivende udvalg

Læs mere om sekretariatet