Bestyrelsen

Den Sociale Investeringsfond ledes af en bestyrelse, der disponerer over fondens midler. Finansministeren udpeger fire bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden. KL og Danske Regioner udpeger hver to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på fire år med mulighed for at blive genudpeget én gang.