Bestyrelsen

Den Sociale Investeringsfond ledes af en bestyrelse, der disponerer over fondens midler. Social- og ældreministeren udpeger fire bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden. KL og Danske Regioner udpeger hver to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på fire år med mulighed for at blive genudpeget én gang.