Det rådgivende udvalg

Den Sociale Investeringsfond rådgives af et rådgivende udvalg. Social- og ældreministeren udpeger medlemmer til udvalget. Udvalget bistår fonden med faglig indsigt og aktuel viden, således at bestyrelsen kan agere på et oplyst og nuanceret grundlag. Det rådgivende udvalg kan ikke træffe beslutning om fondens arbejde.

Det rådgivende udvalg repræsenterer relevante aktører for fondens arbejde, herunder almennyttige fonde, pensionsselskaber, vidensinstitutioner, civilsamfundsorganisationer mv.

Medlemmer af det rådgivende udvalg

Per Nikolaj Bukh                                                        
Professor i offentlig ledelse og økonomistyring, Aalborg Universitet
Charlotte Markussen
Direktør, Høje-Taastrup Kommune               
Jette Søndergaard Hansen
Chef for forretningsudvikling, Herning Kommune
Dorthe Ploug Hansen
Head of operations, Liljeborg
Søren Kaare-Andersen
Direktør, Bikubenfonden
Ulrik Andersson
Økonomidirektør, TryghedsGruppen
Henriette Christiansen
Direktør, Egmont Fonden
Vibe Klarup
Formand, Rådet for Socialt Udsatte, Direktør, Hjem til Alle
Formand, Foreningen Folkemødet
Helle Øbo
Administrerende direktør, Askovfonden
Mads Roke Clausen
Direktør i LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud
Jann Sjursen
 
Morten Freil
Direktør, Danske Patienter
Mia Manghezi
Projektudviklingsdirektør, PensionDanmark Ejendomme
Benny Andersen
Forbundsformand, Socialpædagogernes Landsforening
Mads Bilstrup
Formand for Dansk Socialrådgiverforening
Mette Feifer
Markedsdirektør, Dansk Erhverv
Jannik Tharben Buchholz
Ledende partner, Den Sociale Kapitalfond
Anna Bjerre Thorsteinsson
Formand, Frivilligrådet, Direktør, GirlTalk.dk
Laura Auken
Centerchef, Center for Frivilligt Socialt Arbejde


 

Læs mere om bestyrelsen 

Læs mere om sekretariatet