Analyse- og talstærk student til Den Sociale Investeringsfond

Vil du være med til at udvikle en ny investeringsform og samtidig forbedre velfærden?
De seneste år er der kommet øget fokus på bæredygtige investeringer som et hastigt voksende alternativt investeringsmarked. Den samme udvikling er under opblomstring på velfærdsområderne, og nu har du mulighed for at være med til at præge den udvikling, modne markedet og få lov at sætte dit præg på Den Sociale Investeringsfonds arbejde.

I 2018 etablerede et bredt flertal i Folketinget Den Sociale Investeringsfond (DSI), med et todelt formål; at vise, at det betaler sig at investere i velfærd og at udvikle et dansk marked for sociale investeringer på tværs af de større velfærdsområder, hvor bedre liv og bedre økonomi går hånd i hånd.

Sociale investeringer er en relativt ny investeringsform i en dansk kontekst, men bygger på udenlandske erfaringer. I sociale investeringer samarbejder myndigheder, leverandører og investorer om at løse en velfærdsudfordring – og investoren påtager sig den finansielle risiko for, at indsatsen lykkes med at løse udfordringen.

Opgaver

I DSI investerer vi i sociale investeringer. Vi skal være dygtige til at håndtere risici, udvælge de rigtige investeringscases og udvikle partnerskaber, hvor alle parter samarbejder om at løse komplekse velfærdsudfordringer.

I DSI har vi derfor mange og forskelligartede opgaver, som du vil forventes at bidrage til efter kvalifikationer. Dit arbejde vil primært fokusere på fondens investerings- og partnerskabsaktiviteter, hvor du skal:

- Bidrage til at udvikle konkrete investeringscases, fra opstart til en investeringsaftale er på plads, og understøtte den efterfølgende implementering.

- Være med til at udvikle beregningsmodeller, der løbende kan kvalificere fondens arbejde bl.a. i forhold til finansiering, business cases, værdisætning og risikoanalyse.

- Bidrage til analyse- og markedsafdækningsopgaver.

- Bistå i betjeningen af fondens bestyrelse og rådgivende udvalg og løse ad hoc opgaver i relation til fondens økonomiske og administrative setup.

Om dig

Vi er et mindre sekretariat med syv medarbejdere, der arbejder målrettet og dedikeret med at løse komplekse, men utroligt spændende opgaver. Vi lægger vægt på, at du trives i en afvekslende og til tider hektisk hverdag, ligesom vi søger en kollega, som får energi af, at svarene ikke altid findes på forhånd – og at de bedste løsninger oftest udvikles i samarbejde med andre. Vi forventer, at du:

- Læser en kandidatuddannelse og er ved at uddanne dig til fx cand.polit./oecon. cand.scient.pol. eller cand.merc.

- Har stort drive og vilje til at være med til at styrke DSI’s arbejde, er initiativrig, god til at have mange bolde i luften på en gang og interesser dig for velfærdspolitik.

- Er rigtig dygtig til Excel og kan hjælpe med at opbygge beregningsmodeller og formidle dem forståligt til samarbejdspartnere, som ikke nødvendigvis har økonomisk indsigt.

- Kan udføre beregninger og analyser, som kan bruges som input til investeringscases – fx udvikling af business cases, analyser af finansieringsbehov, risikoanalyser og policyanalyser.

- Er fagligt stærk, skriver godt og leverer produkter af høj kvalitet. Du kan hurtigt tilegne dig ny viden og omsætte det i praksis.

- Er struktureret og stærk analytisk.

- Er rigtig god til at samarbejde, men at du også trives med at arbejde selvstændigt.

Om DSI

Fonden har en startkapital på 78 mio. kr. og investerer inden for fem politisk valgte temaer: Udsatte børn og unge, trivsel, arbejdsmiljø og forebyggelse af livstilssygdomme og ind på arbejdsmarkedet.

DSI ledes af en bestyrelse, hvor Karen Hækkerup er udpeget som bestyrelsesformand. DSI har også et rådgivende udvalg. Fondens daglige arbejde varetages af et sekretariat.

Læs mere om DSI og fondens investeringer på www.dsi.dk.

Ansættelsesvilkår

Du ansættes pr. 1. maj 2021 som student efter overenskomst for HK’ere i staten eller anden relevant overenskomst. Stillingen er i udgangspunktet på 15-20 timer om ugen. Vi udviser fleksibilitet i forbindelse med eksamensperioder.

Yderligere oplysninger

Du vil blive ansat i Den Sociale Investeringsfond og arbejdsstedet er Holmens Kanal, 22, 1060 København K.

Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte investeringschef, Hans Henrik Woltmann, ,  20 28 30 85 eller fuldmægtig Anna Bech Nedergaard, , 25 12 64 48.

Ansøgning

Din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag sendes til . Mærk emnefelt med ’Ansøgning’. Indsend senest onsdag d. 14. april 2021.

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i uge 16. Der vil i forbindelse med ansættelsessamtalen være en case. 

DSI opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.