FONDSCHEF DEN SOCIALE INVESTERINGSFOND

Har du lyst og evner til at være en drivkraft i arbejdet med at igangsætte og udbrede sociale investeringsprogrammer i Danmark? Kan du arbejde på tværs af velfærdsområderne og etablere partnerskaber med både myndigheder, investorer og leverandører? Og er du en stærk formidler?

Så er du måske vores nye fondschef.

Du kommer til at stå i spidsen for Den Sociale Investeringsfonds sekretariat og for arbejdet med investeringer på de større velfærdsområder, der skaber bedre resultater for borgerne og samtidig mindsker de offentlige udgifter. Du refererer til bestyrelsen, og du kommer til – sammen med bestyrelsesformanden – at være fondens ansigt udadtil.

Vi forventer bl.a., at du:

  • Er udviklingsorienteret, strategisk stærk, har et stort drive og er analytisk skarp.
  • Har forståelse for og erfaring med, hvordan politiske processer fungerer. Kan ubesværet samarbejde med bl.a. ministerier, kommuner og regioner.
  • Har økonomiske kompetencer – og måske erfaring med investeringer.
  • Har indsigt i velfærdsområderne – og gerne erfaring fra arbejde med velfærdspolitiske problemstillinger.
  • Er udadvendt, energisk og er en stærk relationsopbygger.
  • Har erfaring som personaleleder – og har en tillidsbaseret og inddragende ledelsesstil.
  • Er en god kommunikator, der kan medvirke til at udbrede kendskabet til Den Sociale Investeringsfond og sociale investeringer.

Den Sociale Investeringsfond

Den Sociale Investeringsfond (DSI) blev til som en del af satspuljeaftalen for 2018. Lovforslaget, der etablerede fonden, blev vedtaget i Folketinget i december 2018 af et bredt folketingsflertal (S, V, DF, RV, SF, KF, ALT og LA). Den Sociale Investeringsfond har til formål at udvikle og udbrede sociale investeringsprogrammer på tværs af velfærdsområderne gennem samarbejder med offentlige aktører, civilsamfundsaktører, fonde, velfærdsleverandører og investorer for at løse konkrete velfærdsudfordringer. Sociale investeringsprogrammer udgør rammen om en ny måde at arbejde med samfundets velfærdsudfordringer på. Sociale investeringsprogrammer skal levere på en dobbelt bundlinje ved både at skabe menneskelige og økonomiske resultater. Fonden har en samlet startkapital på 78 mio. kr., herunder 28 mio. kr. i en udviklingsfond og 50 mio. kr. i en investeringsfond.

Læs den fulde job- og personprofil på www.genitor.dk hvor stillingen og de ønskede kvalifikationer og kompetencer er nærmere beskrevet.

Du er meget velkommen til at få yderligere oplysninger om stillingen ved at henvende dig til fungerende sekretariatsleder Hans Henrik Woltmann på telefon 2028 3085 eller partner i Genitor Martin Isenbecker på telefon 2565 9231.

Du kan søge stillingen https://genitor.dk/ledige-stillinger/ Ansøgningsfristen udløber den 6. december 2020. Forventet tiltrædelse er den 1. februar 2021.