Sekretariatet

Sekretariatet varetager den daglige drift af Den Sociale Investeringsfond. Sekretariatet bistår således bl.a. bestyrelsen og det rådgivende udvalg, herunder fungerer som bindeled.