Det rådgivende udvalg

Den Sociale Investeringsfond rådgives af et rådgivende udvalg. Finansministeren udpeger medlemmer til udvalget. Udvalget bistår fonden med faglig indsigt og aktuel viden, således at bestyrelsen kan agere på et oplyst og nuanceret grundlag. Det rådgivende udvalg kan ikke træffe beslutning om fondens arbejde.

Det rådgivende udvalg repræsenterer relevante aktører for fondens arbejde, herunder almennyttige fonde, pensionsselskaber, vidensinstitutioner, civilsamfundsorganisationer mv.

Medlemmer af det rådgivende udvalg

Per Nikolaj Bukh Professor i offentlig ledelse og økonomistyring, Aalborg Universitet
Charlotte Markussen Direktør, Høje-Tåstrup Kommune for områderne arbejdsmarked, sundhed og omsorg, social- og handicap samt HR
Jette Søndergaard Hansen Chef for forretningsudvikling, Herning Kommune
Dorthe Ploug Hansen National chef, Red Barnet
Søren Kaare-Andersen Direktør, Bikubenfonden
Ulrik Andersson Økonomidirektør, TryghedsGruppen
Henriette Christiansen Direktør, Egmontfonden
Claus Bjørn Billehøj Administrerende direktør og partner, Den Sociale Kapitalfond
Helle Øbo Administrerende direktør, Askovfonden
Mads Roke Clausen Formand, Frivilligrådet
Jann Sjursen Formand, Rådet for Socialt Udsatte
Morten Freil Direktør, Danske Patienter
Mia Manghezi Projektudviklingsdirektør, PensionDanmark Ejendomme
Benny Andersen Forbundsformand, Socialpædagogernes Landsforening
Mads Bilstrup Formand for Dansk Socialrådgiverforening
Mette Feifer Markedsdirektør, Dansk Erhverv

 

Læs mere om bestyrelsen 

Læs mere om sekretariatet