Sekretariatet

Mød Den Sociale Investeringfonds sekretariat. Sekretariatet varetager den daglige drift af fonden og bistår både bestyrelsen og det rådgivende udvalg.