Sekretariatet

Sekretariatet varetager den daglige drift af Den Sociale Investeringsfond og bistår både bestyrelsen og det rådgivende udvalg.