Hvad er sociale investeringer?

I en social investering går en myndighed, en velfærdsleverandør og en investor sammen om at gennemføre en indsats, der både kan skabe sociale forandringer for den enkelte og på sigt kan skabe gevinster på et offentligt budget.

socialeinvesteringer.nu kan I læse mere om, hvad sociale investeringer er, læse om internationale erfaringer og om, hvor mange sociale investeringer der er i Danmark. 

DSI afprøver flere forskellige konstruktioner på sociale investeringer. Dem kan du læse om under fanen ”vores investeringer”.

Hvorfor sociale investeringer?

DSI’s formål med sociale investeringer er at investere i velfærdsudfordringer og velfærdsindsatser, der både giver den enkelte et bedre liv og samtidig giver en budgetøkonomisk gevinst.

Programmerne viser, at mere effektive indsatser, der skaber sociale forandringer for den enkelte, ofte også skaber økonomiske besparelser i de offentlige budgetter. Det kan derfor betale sig at investere i bedre indsatser.

Sociale investeringer rækker udover en filantropisk tankegang, hvor større fonde støtter sociale projekter. Med sociale investeringer er præmissen, at investeringen skal have et dobbelt afkast. De skal skabe dokumenterede bedre omstændigheder for den enkelte, og de skal skabe økonomiske gevinster for de deltagende myndigheder. Hvis begge dele lykkes, modtager investor et afkast af myndighedernes økonomiske gevinst.

Der er en stigende interesse hos aktionærer og fx pensionskunder i at have en bæredygtig portefølje, også hvad angår sociale indsatser. Her kan et marked for sociale investeringer i Danmark spille en rolle. Når markedet åbnes for investorer, kan de sociale investeringer øge de samlede velfærdsinvesteringer.

 

Hvem er parterne i en social investering?

Der er tre primære parter i en social investering; en myndighed, en leverandør og en investor. Lidt forsimplet opsat arbejder de tre parter mod målbare og fælles mål for forandring for en bestemt målgruppe.

Myndighed

En myndighed, der deltager i en social investering, får:

  • Mulighed for at igangsætte forebyggende, tværgående og langsigtede velfærdsindsatser med begrænset økonomisk risiko.
  • Først hvis det sociale investeringsprogram lever på til de fastsatte mål for social forandring, skal myndigheden betale investoren.
  • Større viden om effekterne af myndighedernes arbejde med målgruppen og adgang til førende faglige eksperter på området.

 

Leverandør

En leverandør, der deltager i en social investering, får:

  • Adgang til en stabil og mere langsigtet finansiering og kapacitet til at udbrede virkningsfulde indsatser.
  • Mulighed for at forankre indsatser, der leverer de aftale resultater.
  • Mere viden om indsatsers sociale og økonomiske effekter.

 

Investor

Investoren får mulighed for:

  • At bidrage til at styrke det danske velfærdssamfund og samtidig opnå et økonomisk afkast. Hvis indsatsen lykkes, får investoren sine penge tilbage fra myndigheden.
  • Afkast er fastsat på forhånd og kan fx være forrentningen af et lån.
  • En investor kan fx være Den Sociale Investeringsfond, private investorer, almennyttige fonde eller pensionskasser.
  • Fonde, der ikke må få afkast kan på andre måder stadig bidrage til et markedet for sociale investeringer i Danmark, fx ved at stille sikkerhed.