Samarbejd med os

I Den Sociale Investeringsfond skaber vi partnerskaber med offentlige myndigheder, velfærdsleverandører, civilsamfund og investorer om at udvikle sociale investeringsprogrammer, fordi vi tror på, at det giver mening at investere i velfærd. Sammen skal vi vise, at positive forandringer i menneskers liv samtidig kan gavne samfundsøkonomien.

En fælles rejse fra idé til investeringsprogram

At udvikle et socialt investeringsprogram er en rejse, som vi begiver os ud på sammen.

Det bliver ikke let, og vi skal turde bryde med det vante og tænke i nye veje, fordi facit ikke findes på forhånd. Men vores rejse rummer stort potentiale. Potentialet til at løse nutidens kendte og forebygge fremtidens ukendte velfærdsudfordringer. Potentialet til at udvikle løsninger, der sætter mennesket forrest og kan udbredes til gavn for flest muligt. Og potentialet til at skabe positive livsforandringer for udsatte og sårbaremennesker, som samtidig kan være sund forretning og god samfundsøkonomi.

På vores rejse sætter vi i fællesskab mennesket først og arbejder med at koble indsatsers sociale effekt med afledte økonomiske gevinster. Vi udvikler forandringsteorier, resultatindikatorer, business cases og betalingsmekanismer. Vi afklarer gældende lovgivning, hjælper evt. med at finde relevante samarbejdspartnere og udarbejder kontrakter, som vi alle er trygge ved.

Vi søger samarbejdspartnere, der vil med på denne rejse. Men vi skal lykkes sammen, og det stiller store krav til vores samarbejde.

Klik på fanerne herunder for at læse mere om, hvad vi tilbyder, hvordan vi vurderer samarbejdspartnere og om hvordan vi kommer i gang med at samarbejde.