Samarbejde

Den Sociale Investeringsfond udvikler sociale investeringer i samarbejde med offentlige myndigheder, velfærdsleverandører, civilsamfund og investorer.

I en social investering går en myndighed, en velfærdsleverandør og en investor sammen om at gennemføre en indsats, der både kan skabe sociale forandringer for den enkelte og på sigt kan skabe gevinster på et offentligt budget. For at iværksætte et investeringsprogram skal parterne blive enige om, hvilke sociale forandringsmål, programmet skal skabe og hvilken betaling opnåelsen af målene skal udløse. Herefter stiller investoren kapital til rådighed for leverandøren, som kan påbegynde arbejdet med indsatsen. Hvis indsatsen har den aftalte effekt og dermed skaber social forandring, betaler myndigheden investoren tilbage plus et afkast. Det er altså investor, der bærer den økonomiske risiko for, at indsatsen virker.

DSI støtter udvikling af sociale investeringer med udgangspunkt i konkrete velfærdsudfordringer med det mål, at de bliver investeringsparate og kan skaleres til gavn for flest mulige mennesker.

DSI investerer samtidig i sociale investeringer med udgangspunkt i velafprøvede og dokumenterede effektfulde velfærdsindsatser, i samspil mellem civilsamfundet og den offentlige og private sektor. 

 

Q&A

 

Når I som myndighed deltager i et socialt investeringsprogram, får I hjælp til at udvikle et socialt investeringsprogram og mulighed for at få investeringsmidler til at sætte investeringsprogrammet i gang. I får også viden om den sociale- og økonomiske værdiskabelse af indsatserne via evalueringer i investeringsprogrammets løbetid.

Når I som leverandør deltager i et socialt investeringsprogram, får I adgang til en stabil og mere langsigtet finansiering og kapacitet til at udbrede virkningsfulde indsatser. I får også viden om den sociale- og økonomiske værdiskabelse af indsatserne via evalueringer i investeringsprogrammets løbetid.

Når I som investorer deltager i et socialt investeringsprogram, får I mulighed for være blandt de første investorer, der investerer i sociale indsatser, som kan være med til at styrke velfærden i Danmark.

Den Sociale Investeringsfond indgår to typer samarbejder:

 • Udviklingspartnerskaber hvor vi udvikler investeringsoplæg til sociale investeringsprogrammer bl.a. ved at opstille effektbaserede resultatmål og fastsætte betaling for at indfri målene.
 • Investeringer i udbredelse af dokumenterede effektfulde indsatser fx som sociale effektinvesteringer eller ved lån.

Du kan læse mere om DSI’s samarbejder, under fanen vores investeringer

Den Sociale Investeringsfond investerer i sociale investeringsprogrammer inden for fondens investeringsområder, der både har en social og budgetøkonomisk bundlinje.

DSI’s investeringsområder er:

 • Børn og unge i udsatte positioner
 • Trivsel
 • Arbejdsmiljø
 • Mennesker i risiko for livsstilssygdomme
 • Ind på arbejdsmarkedet

Investeringsområderne kan du læse mere om her

DSI samarbejder med myndigheder, leverandører, civilsamfundsorganisationer, private investorer og filantropiske fonde.

Vi tilbyder uforpligtende (virtuel) rådgivning, hvor vi kan tale om potentialet for at lave et socialt investeringsprogram med udgangspunkt i enten en velfærdsudfordring eller en veldokumenteret virksom velfærdsindsats inden for vores fem investeringsområdet. Herefter indledes et samarbejde med

 • Indsendelse af interessetilkendegivelse til DSI – se linket. Såfremt interessetilkendegivelsen går i gennem vores screeningsproces, går vi i gang med næste trin
 • Evt. indgåelse af partnerskabsaftale om udviklingspartnerskab.
 • Konkretisering af velfærdsudfordring, målgruppe og løsning
 • Design og udvikling af business case, resultatmål og samlet betalingsmodel for, hvordan programmet kan leveres
 • Valg af leverandør, herunder marked- og udbudsvurdering
 • Indgåelse af aftale om socialt investeringsprogram
 • Igangsættelse af socialt investeringsprogram
 • Løbende monitorering og evaluering af programmet

DSI bidrager med støtte til at fastlægge resultatmål, beregne business cases og udarbejde betalingsmodel for, hvordan et socialt investeringsprogram kan leveres.

DSI bidrager desuden med investeringsmidler til udbredelsen af dokumenterede effektfulde indsatser.

DSI har en lang række finansieringsformer til rådighed, herunder:

 • Midler til at udvikle investeringsoplæg, der undersøger muligheden for at løse konkrete udfordringer med sociale investeringsprogrammer
 • Indskydelse af midler i partnerskaber samt stiftelse af selskaber og fonde.
 • Investeringer i udbredelsen af sociale investeringsprogrammer i form af både lån, garantier, tilskud, kapitaltilsagn og kapitalindskud.

DSI har fire primære vurderingskriterier:

 1. Projektet eller velfærdsudfordringen skal kunne rummes inden for fondens fem investeringsområder.
 2. Projektet skal være efterspurgt af én eller flere offentlige myndigheder, som ønsker at deltage i samarbejdet og er villig til at betale for den sociale forandring, der skabes. 
 3. Projektet skal indeholde en løsning, der er afprøvet, har stærk effektdokumentation, er rentabel og skalérbar.  
 4. Projektet eller velfærdsudfordringen skal være væsentlig dvs. være udbredt blandt en større del af befolkningen eller være omkostningstung for én eller flere offentlige myndigheder. Gælder begge dele, er det kun positivt.

Dernæst har vi en intern screeningsproces, hvor vi vurderer interessetilkendegivelsen ud fra en helhedsvurdering.

 

I skal udfylde en interessetilkendegivelse. I den beskriver I, hvad jeres projekt går ud på og hvilken data, det bygger på. I skal også besvare en række spørgsmål, der afspejler de kriterier, vi lægger vægt på i vores samarbejder. Se ansøgningsskemaet her.

DSI vurderer løbende interessetilkendegivelser, og I kan forvente en behandlingstid på cirka 1 måned.

Modtager I en positiv tilbagemelding på jeres interessetilkendegivelse, indleder vi et samarbejde.