Investering i anbragte og udsatte børns skolegang

skolegang, uddannelse, børn , unge, udsat

Med en social investering vil Aarhus Kommune, Lær for Livet, Den Sociale Investeringsfond, Lauritzen Fonden og Rådet for Sociale Investeringer i Aarhus give flere udsatte og anbragte børn mulighed for at bestå folkeskolens afgangsprøve.

Formålet med investeringen er at støtte de mest udsatte og anbragte børns læring gennem en langsigtet og helhedsorienteret indsats, så de i højere grad kan fastholdes i- og gennemføre folkeskolen og ungdomsuddannelser.

Indsaten tilbydes anbragte og udsatte børn mellem 9 og 13 år. Programmet varer seks år, og følger som minimum deltagerne indtil de er færdige med folkeskolen. Programmet består af læringscamps, en mentorordning baseret på frivillige kræfter samt brobygning fra programmet til børnenes hverdag.

Leverandøren er Lær for Livet, organisationen indsats er blevet evalueret og videreudviklet gennem de sidste ti år, og deres evalueringer viser lovende resultater. Af de unge der hidtil har gennemført forløbet, er ¾ i gang med en ungdomsuddannelse når de er 18 år – modsat ca. ¼ blandt anbragte børn og unge generelt. Endvidere har knap 80 % af de deltagende i Lær for Livets camps gennemført folkeskolens afgangsprøve, hvor tallet kun er ca. 50 pct. for anbragte børn og unge generelt.

Resultatmål
80 % af de indskrevne børn har deltaget i både mentorordning og læringscamps i det første år.
70% af de indskrevne børn har deltaget aktivt i programmet i år 2 og 3. 
55 % af de indskrevne børn deltager i programmet. 
69% af dem som startede i programmet består folkeskolens afgangsprøve (FSA).
52% af dem som startede i programmet er påbegyndt en ungdomsuddannelse 3 år efter gennemført FSA.