Hvorfor investere i bedre arbejdsmiljø?

Arbejdsmiljø har afgørende betydning for vores fysiske og mentale helbred. Sunde arbejdsmiljøer skaber social inklusion og reducerer samtidig sociale forskelle i økonomi og sundhed. Forskning og evalueringer viser, at mange mennesker har nedsat mental sundhed og muskelskeletlidelser som et resultat af dårligt arbejdsmiljø, og at dårligt arbejdsmiljø har store omkostninger for den enkelte, for virksomheder og for samfundet, i form af nedsat livskvalitet, funktionsevne, sygefravær og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Hvilke partnerskaber er Den Sociale Investeringsfond interesseret i?

Den Sociale Investeringsfond ønsker at indgå partnerskaber om at udvikle og investere i forebyggende og forbedrende indsatser, der fremmer sunde arbejdsmiljøer og reducerer negative menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser af dårligt arbejdsmiljø.

Det kan fx være partnerskaber, der:

  • Styrker positive arbejdsmiljøforhold, der beskytter og fremmer fysisk såvel som mental sundhed og det gode arbejdsliv, og som fx har potentiale til at reducere sygefravær og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.
  • Reducerer dårlige psykosociale arbejdsmiljø fx som følge af ubalancerede krav i arbejdet eller negative arbejdsmiljøfaktorer såsom konflikt, vold, trusler og chikane, som nedbringer sygefravær og mentale sundhedsudfordringer som stress, depression og angst.
  • Fremmer et godt fysisk arbejdsmiljø fx, hvad angår tunge løft på arbejdspladser, og som reducerer risikoen for fx muskelskeletlidelser, arbejdsulykker og kemiske påvirkninger.

Følgende illustration er tænkt som inspiration til, hvilke udfordringer det er muligt at samarbejde med Den Sociale Investeringsfond om. I illustrationen kan du se eksempler på betydningsfulde faktorer for et sundt arbejdsmiljø samt karakteristika ved dårlige arbejdsmiljø. Endelig kan du se eksempler på, hvordan dårligt arbejdsmiljø har en negativ dobbelt bundlinje, med både menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger.