Behandling til voldsudsatte familier

Formål

Partnerskabet bestående af Den Sociale Investeringsfond, Dialog Mod Vold, Den Sociale Kapitalfond Management, Aarhus Kommune og Rådet for Sociale Investeringer i Aarhus Kommune ønsker at udvikle en prototype for, hvordan behandling til voldsudsatte familier kan tilbydes og implementeres som en social effektinvestering i Aarhus Kommune, og på sigt kan udbredes til andre kommuner

Partnervold har ligget på et konstant niveau de seneste ti år. Hvert 6. barn oplever vold i hjemmet. 38.000 kvinder og 19.000 mænd udsættes årligt for fysisk partnervold.

Målet med det sociale investeringsprogram er at stoppe vold og forebygge fremadrettet vold, samt at reducere skadevirkninger og eventuelle traumer hos den voldsudsatte og børn.

 

Baggrund

Behandling af vold i nære relationer er koblet til at forebygge anbringelser, fordi følgekonsekvenser for børn og unge, fysisk såvel som mentalt, reduceres og behov for anbringelse mindskes.

74 pct. af voldsudøvere som modtager behandling hos Dialog Mod Vold, er selv vokset op med vold i familien. Målgruppen for partnerskabet er alle medlemmer i familier med vold, det vil sige både voldsudøvere, voldsudsatte samt deres børn. Herved adskiller indsatsen sig fra andre indsatser, der alene tilbyder hjælp til den voldsudsatte eller børn i familier med vold. Målet med partnerskabet er at behandle og forebygge vold i nære relationer.

 

Udviklingsmål

Den Sociale Investeringsfond vil bistå med at understøtte udviklingen og lanceringen af sociale investeringsprogrammer på området for voldsudsatte familier. Det vil på sigt være muligt for andre interesserede investorer også at indtræde i dette program. 

Konkret skal udviklingspartnerskabet bl.a.:

  • Definere projektets målgruppe og udvikle visitationskriterier
  • Foretage risikovurdering og designe betalingsmekanisme, herunder opstille resultatindikatorer og effektmål
  • Udarbejde kontraktudkast, forretningsmodel samt plan for implementering, monitorering og forankring

Om partnerskabet

Partnerskab: Behandling til voldsudsatte familier

Parter: Den Sociale Investeringsfond, Dialog Mod Vold, Den Sociale Kapitalfond Management, Aarhus Kommune og Rådet for Sociale Investeringer i Aarhus Kommune

DSI's rolle: Den Sociale Investeringsfond faciliterer og understøtter udviklingspartnerskabet.

Projektperiode: September - januar 2021

Investeringsområde: Trivsel/Børn og unge i udsatte positioner

 

Kontakt

Asger Klöcker-Gatzwiller

Udviklingschef
+45 29 85 06 11