Hvorfor investere i børn og unge i udsatte positioner?

Vores opvækst kan have afgørende betydning for vores muligheder senere i livet. Forskning og evalueringer viser, at børn og unge i udsatte positioner generelt har et dårligere udgangspunkt og er i større risiko for fx at udvikle misbrug, begå kriminalitet, ikke at få en uddannelse og ikke at opnå stabil tilknytning til arbejdsmarkedet.

Hvilke partnerskaber er Den Sociale Investeringsfond interesseret i?

Den Sociale Investeringsfond ønsker at indgå i partnerskaber om at udvikle og investere i forebyggende og indgribende indsatser, der styrker børn og unges livsmuligheder og reducerer negative menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser af at være barn eller ung i udsatte positioner. Det gælder både børn og unge, der allerede får sociale indsatser og børn og unge, der på andre måder er udsatte og sårbare.

Det kan fx være partnerskaber, der:

  • Arbejder med at støtte sårbare familier og styrker forældreevne, for at sikre mere stabile og positive familieliv, og som reducerer fx behov for anbringelser, forebyggende foranstaltninger og specialtilbud.
  • Understøtter børn og unges tilknytning til skole, uddannelse og arbejde samt skaber fællesskaber med positiv og stabil voksenkontakt, således at flere tager og består folkeskolens afgangseksamen, gennemfører en uddannelse og kommer i arbejde.
  • Forebygger og behandler psykosociale udfordringer hos børn og unge, så kontakten til psykiatrien reduceres, færre udvikler misbrug og flere bliver selvhjulpne nok til et liv i egen bolig.

Følgende illustration er tænkt som inspiration til, hvilke udfordringer det er muligt at samarbejde med Den Sociale Investeringsfond om. Vi samarbejder både om indsatser, der placerer færre i udsatte positioner ved at fremme beskyttelsesfaktorer i opvækstmiljøet eller hos de enkelte børn og unge, samt indsatser, der reducerer individuelle og kollektive risikofaktorer, som øger risikoen for, at børn og unge udvikler problemer.  I illustrationen kan du se eksempler på risiko- og beskyttelsesfaktorer for børn og unge i udsatte positioner, som kan være med til enten at beskytte børn og unge mod negative følgevirkninger eller øge deres risiko for disse. Endelig kan du se eksempler på, hvordan børn og unge i udsatte positioner er knyttet til en negativ dobbelt bundlinje, med både menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger.