Forebyggelse af svær overvægt og type 2-diabetes

Formål

Udviklingspartnerskabet har til formål at kortlægge internationale erfaringer i relation til udviklingen og leveringen af virksomme interventioner, der kan forebygge udvikling og forværring af svær overvægt og type 2-diabetes. Desuden skal partnerskabet identificere relevante resultatmål og udvikle planer for konkrete investeringsprojekter.

Baggrund

Hvert år får ca. 15.000 mennesker i Danmark type 2-diabetes, og ca. 280.000 lever allerede med livsstilssygdommen. Samtidig er antallet af mennesker med diabetes fordoblet i løbet af de seneste 20 år. I 2017 vurderede næsten 40 % af de danske diabetikere, at deres helbred var dårligt eller mindre godt. Samtidig er andelen af mennesker, der vurderer, at deres mentale helbred er dårligt ca. 50 % højere blandt mennesker med diabetes end den øvrige befolkning.

Diabetes og følger af sygdommen kan i mange tilfælde forebygges, da der er tale om en livsstilssygdom. Ved at udvikle og implementere en forebyggende indsats mod diabetes og svær overvægt, der ofte fører til type 2-diabetes, vil vi kunne forbedre mange menneskers livskvalitet.

På samfundsniveau er der store økonomiske omkostninger og udgifter forbundet med diabetes. Omkostningerne udgør ca. 32 mia. kroner årligt, herunder kommunale merudgifter til fx pleje. Mennesker med diabetes, der udvikler følgesygdomme som fx nyresvigt oplever øget mistrivsel, og meromkostningerne i samfundet stiger, jo flere og værre følgesygdomme en diabetiker har.

Udviklingsmål

Med udgangspunkt i Forebyggelsesalliancens ekspertviden vil Den Sociale Investeringsfond bistå i arbejdet med udviklingen af økonomiske beregner og betalingsmekanismer for at gennemføre partnerskabets tre udviklingsmål.

  • Først kortlægges internationale erfaringer både i relation til virksomme indsatser på området og konkrete sociale effektinvesteringer, der omhandler forebyggelse af livsstilssygdomme.
  • Sekundært skal partnerskabet identificere de korrekte resultatmål og –indikatorer. Her vil det være et kriterie at målene er både opnåelige og har en økonomisk gevinst for den eller de aktører, der skal betale investere i programmet.
  • Det tredje udviklingsmål handler om at udvikle udkast og skitser til , forebyggende investeringsprojekter med forskellige målgrupper i risiko for at udvikle type 2-diabetes.

Projektets afsluttende leverance vil bestå af en rapport, der opsummerer resultaterne af de tre udviklingsmål, som partnerne kan benytte til at udvikle konkrete investeringsprogrammer efterfølgende. 

Om partnerskabet

Partnerskab: Forebyggelse af svær overvægt og type 2-diabetes

Parter: Den Sociale Investeringsfond og Forebyggelsesalliancen bestående af Stenos Diabetes Center Copenhagen, Stenos Diabetes Center Sjælland og Aarhus Kommune samt Novo Nordisk Fonden.

DSI’s rolle:  Den Sociale Investeringsfond bidrager med udviklingen af økonomiske beregninger og betalingsmekanismer og bidrager med 300.000 kr. fra Udviklingsfonden.

Projektperiode: februar-september 2020

Investeringsområde: Mennesker i risiko for livsstilssygdomme

 

Kontakt

Hans Henrik Woltmann  

Investeringschef