Hvorfor investere i at få flere ind på arbejdsmarkedet?

For de fleste hænger det at have et arbejde og indgå i et arbejdsfællesskab sammen med oplevelsen af at have styring med eget liv, økonomisk sikkerhed og noget at stå op til hver dag. Samtidig har det stor samfundsøkonomisk betydning, når mennesker i den arbejdsdygtige alder, står uden for arbejdsmarkedet.

Hvilke partnerskaber er Den Sociale Investeringsfond interesseret i?

I Fællesskabsmålingen 2019* lyder det samstemmende fra de mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet, at de utrolig gerne vil have et job eller en funktion, hvor de oplever, at andre har brug for dem. I Den Sociale Investeringsfond tror vi på, at flere mennesker kan få en rolle på arbejdsmarkedet med den rette hjælp. Derfor ønsker DSI at indgå partnerskaber om at udvikle og investere i indsatser, der kan hjælpe mennesker på kanten af eller helt uden for arbejdsmarkedet i job eller tættere på beskæftigelse, og som kan reducere negative menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser af at stå uden for arbejdsmarkedet.

Det kan fx være partnerskaber, der:

  • Afprøver nye metoder og tilgange i jobindsatsen og på landets jobcentre, for at give flere mulighed for at deltage på arbejdsmarkedet. Det kan fx være ved at understøtte en positiv personlig udvikling gennem individuel inddragelse og indflydelse, for at styrke den enkeltes motivation, følelse af selvbestemmelse og tro på egne evner. Partnerskabets formål kunne bl.a. være at reducere tilbagefald til kriminalitet, hjælpe unge uden beskæftigelse og uddannelse og mennesker med flygtninge- og indvandrerbaggrund tættere på arbejdsmarkedet eller at opkvalificere mennesker, hvis uddannelse ikke længere giver dem adgang til jobs.

 

  • Arbejder med metoder, der kan give udsatte målgrupper en alternativ eller mere fleksibel ansættelse, fx personer med funktionsnedsættelse, psykiske sårbarheder eller misbrugsproblematikker.

Følgende illustration er tænkt som inspiration til, hvilke udfordringer det er muligt at samarbejde med Den Sociale Investeringsfond om. I illustrationen kan du se eksempler på årsager til og konsekvenser ved at stå uden for arbejdsmarkedet samt eksempler på, hvordan manglende arbejdsmarkedstilknytning har en negativ dobbelt bundlinje, med både menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger.