Investering i bekæmpelse af ungdomshjemløshed

hjemløs, ung, hjemløshed

Den Sociale Investeringsfond har sammen med Rådet for Sociale Investeringer (Aarhus Kommunes egen investeringsfond) investeret i en indsats til unge hjemløse i Aarhus Kommune.

Aarhus Kommune har en særlig udfordring ift. unge hjemløse og er den by i Danmark med relativt flest unge hjemløse, sammenlignet med indbyggertallet. Derfor har byrådet defineret en målsætning om at halvere antallet af unge hjemløse mellem 18-24 år på 5 år – fra 172 i 2019 til maksimalt 86 i 2024, og der er igangsat en række Housing First-baserede indsatser. Projektet er et af flere tiltag, iværksat i Aarhus Kommune for at realisere målsætningen.

 Projektets formål er at bidrage til at reducere hjemløshed blandt unge hjemløse i Aarhus ved at tilbyde målgruppen en helhedsorienteret støtte- og udviklingsindsats med afsæt i Housing First-tilgangen. Samtidig er ambitionen, at projektet kan bane vejen for, at aktører på hjemløseområdet – nationale, kommunalt og private – i højere grad vælger at prioritere deres ressourcer på etablering af Housing First-indsatser til unge hjemløse frem for fastholdelse og udbygning af §110-tilbud.

For de enkelte unge, der deltager i projektet, er målsætningen, at deres trivsel og livsmestring øges, at de får – og fastholder – en bolig, de opfatter som værende et hjem, og at de får aktiveret deres potentialer gennem deltagelse i job, uddannelse og sociale fællesskaber.

Investeringen er delt op i to indsatser: en målrettet de mest udsatte unge hjemløse i Aarhus Kommune og en målrettet mindre udsatte unge hjemløse, der er tættere på fast bolig. I begge investeringer er målet, at de unge skal væk fra herberg og i egen bolig, og at de skal komme tættere på, eller i gang med beskæftigelse eller uddannelse. Samtidig er det målet, at de unges livsmestring øges – så de på sigt bliver i stand til at mestre eget liv og kan stå på egne ben.

 De unge, der tager del i projektet, skal tilbydes en intensiv, helhedsorienteret og fleksibel støtte- og udviklingsindsats, som har karakter af en forebyggende indsats i forhold til udvikling af kronisk hjemløshed eller yderligere forværring af aktuelle udfordringer.

 Indsatsen er forankret i principperne i housing first tilgangen og består af tre sammenhængende komponenter:

  1.      Bolig: En betalelig bolig i et miljø, der giver de unge adgang til fællesskaber.
  1.      Støtte: Intensiv, individuelt tilrettelagt og fleksibel social støtte inspireret af ACT-metoden.
  1.      Fællesskab: En fællesskabsindsats forankret i lokalmiljøet.

 

Indsatsen leveres over en periode på 3 år og suppleres af en række tværgående aktiviteter i form af koordinering, monitorering, evaluering mv. De to indsatser forventes samlet at kunne tilbydes 25-27 borgere om året.

Den Sociale Investeringsfond og Rådet for Sociale Investeringer investerer samlet set ca. 23 mio. kr. i indsatsen. Tilbagebetalingen til de to investorer bygges op omkring de nævnte mål: mindre forbrug af herberg, beskæftigelse/uddannelse og øget livsmestring. Investeringen løber over 5 år, altså selve indsatsperioden og 2 efterfølgende år, hvor fastholdelse af resultaterne dokumenteres og evalueres.