Investering i behandling af voldsramte familier

Vold i nære relationer giver ar for livet – både for den voldsudsatte partner og for de børn, der vokser op i et hjem med vold. Med afledte sociale, sundhedsmæssige og beskæftigelsesrettede effekter, har vold samtidig store samfundsøkonomiske omkostninger. DSI og Rådet for Sociale Investeringer i Aarhus Kommune investerer derfor i behandling af voldsramte familier i Aarhus Kommune i samarbejde med nonprofitorganisationen Dialog Mod Vold.

Investeringen har til formål at stoppe og forebygge forekomsten af vold i nære relationer og mindske de følgevirkninger, som volden medfører. Ved at tilbyde behandling af både voldsudøvere, deres partnere og børn er målet at bryde den negative voldsspiral.

Et mål med investeringen er samtidig at skabe en større forståelse for, hvilke konsekvenser og afledte omkostninger der er forbundet med vold i familier, og hvordan sociale indsatser, der virker, kan skabe besparelser på tværs af kommune, region og stat. Investeringscasen går derfor på tværs af kommunale, statslige og regionale budgetter, da vold har omkostninger i både social, sundheds- og retsvæsenet.

Indsatsen består af specialiseret, familieorienteret psykologbehandling til udøvere af volden, deres voldsudsatte partnere og børn. Det er nonprofitorganisationen Dialog Mod Vold, der siden 2001 har specialiseret sig i at behandle særligt voldsudøvere og deres partnere, der leverer indsatsen. Dialog Mod Vold måler systematisk på indsatsens effekt og har gode erfaringer fra flere af landets kommuner og samarbejde med Kriminalforsorgen.

DSI og Rådet for Sociale Investeringer investerer i alt 4,8 mio. kr. i indsatsen, som er påbegyndt pr. 1. maj 2021 og løber over tre år. Indsatsens effekter monitoreres over fem år, og kommunens tilbagebetaling til investorerne sker ligeledes over fem år.