Investering i ungdomshjemløshed

hjemløshed, ungdom, unge

Formål

Udviklingspartnerskabet har til formål at udvikle en prototype for, hvordan hjemløshed blandt unge kan bekæmpes gennem sociale investeringsprogrammer med udgangspunkt i Housing First tilgangen.
Her anvises de unge til en bolig, hvorefter de modtager en intensiv indsats, der hjælper dem med at tackle sociale problemer, indgå i fællesskaber og komme videre i uddannelse eller job.

Baggrund

Der er cirka 2000 hjemløse mellem 18 og 30 år i Danmark i dag. De hjemløse unge har ofte et eller flere alvorlige problemer ud over hjemløsheden, fx psykiske udfordringer, misbrug, økonomisk gæld eller svage og manglende sociale netværk.
Selvom hjemløse unge ikke er en udgift i samfundet her og nu, kan hjemløsheden på længere sigt resultere i mistrivsel og deraf større behov for hjælp med omfattende samfundsøkonomiske udgifter til følge.

Hjemløshed i de unge år ofte giver en meget dårlig overgang til voksenlivet, og at det sætter sig varige spor. Knap halvdelen af de hjemløse unge har tidligere været anbragte, og de har ofte vanskeligheder ved at komme i job og få en uddannelse. 
Derfor ønsker DSI i samarbejde med en række kommuner og Hjem til Alle alliancen at undersøge, hvordan vi sammen kommer ungdomshjemløshed til livs.

Sociale investeringsprogrammer er en god måde at arbejde med langsigtede investeringer på, hvor forebyggende og helhedsorienterede indsatser bliver sat i gang, inden problemerne rigtigt slår igennem, fx inden hjemløshed hos et ungt menneske bliver til en egentligt livsvej med et menneskeligt tab og en samfundsøkonomisk byrde til følge.

Udviklingsmål

Formålet med partnerskabet mellem Hjem til Alle alliancen og Den Sociale Investeringsfond er at udvikle sociale investeringsprogrammer på hjemløseområdet i Danmark.
Med udgangspunkt i Housing First-tilgangen, vil Den Sociale Investeringsfond bistå med at understøtte udviklingen og lanceringen af sociale investeringsprogrammer på hjemløseområdet for unge.
Det vil på sigt være muligt for andre interesserede investorer også at indtræde i dette program. 

Konkret skal udviklingspartnerskabet bl.a.:

  • Øge forståelsen for de praktiske muligheder og udfordringer, der gør sig gældende for anvendelse af sociale investeringer på hjemløseområdet.
  • Kvalificere business casen for investeringer på området.
  • Arbejde med udviklingen af egnede progressionsmål og effektbaserede resultatmål. 
  • Hjælpe med at prototypen udvikles og implementeres med de nødvendige forudsætninger for et socialt investeringsprogram.