Hvorfor investere i at forebygge livsstilssygdomme?

Måden vi lever vores liv på – vores livsstil – er langt den største enkeltstående årsag til sygdom. Ifølge Sundhedsstyrelsen er vores livsstil årsag til 40 pct. af samfundets samlede sygdomsbyrde. Mange af disse sygdomme kan altså forebygges, hvis livsstilen omlægges. Livsstilssygdomme kan have en stor social slagside og leder i mange tilfælde til kronisk sygdom.

Hvilke partnerskaber er Den Sociale Investeringsfond interesseret i?

Den Sociale Investeringsfond ønsker at indgå i målrettede partnerskaber om at udvikle og investere i forebyggende og rehabiliterende indsatser, der kan reducere negative menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser af livsstilssygdomme.

Det kan fx være partnerskaber, der:

  • Forebygger forekomsten af livsstilssygdomme som fx KOL, diabetes og hjertekarsygdomme, ved at støtte borgere til en varig sundere livsstil, og som derigennem reducerer fx sygefravær og lægebesøg, leder til færre hospitalsindlæggelser og begrænser langtidssygefravær og førtidspension.
  • Opsporer og hjælper mennesker, der har et for stort forbrug af alkohol med at ændre livsmønstre, således at færre kontakter læge og sygehus og tabte leveår og dødsfald undgås.
  • Skaber livstilsændringer hos men­nesker med psykiske vanskeligheder, som skaber overnormal risiko for at udvikle livsstilssygdomme, fordi de generelt har mere usunde kostvaner, ryger mere, drikker mere alkohol og er mindre fysisk aktive end den øvrige befolkning.

Følgende illustration er tænkt som inspiration til, hvilke udfordringer det er muligt at samarbejde med Den Sociale Investeringsfond om. I illustrationen kan du se eksempler på karakteristika ved livsstilssygdomme samt et udpluk af risikoelementer, der kan være medvirkende til livsstilssygdomme. Endelig kan du se eksempler på, hvordan livsstilssygdomme har en negativ dobbelt bundlinje, med både menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger.