Investering i specialiseret hjælp til børn og unge af forældre med misbrug

misbrug, børn, unge, alkohol, stoffer, vold

Mange børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug oplever vanskeligheder i forhold til deres daglige trivsel og udvikling som følge af deres opvækst. De unge går dog hurtigt under radaren, og vi mangler fortsat viden om effekten af forebyggende indsatser. Den Sociale Investeringsfond investerer derfor i specialiseret rådgivning og terapi til børn og unge, der er belastet af en opvækst i familier med stof- og alkoholmisbrug i samarbejde med Brøndby Kommune og nonprofitorganisationen TUBA.

Målet med investeringen er at styrke de unges trivsel og tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked, da vi ved, at børn og unge, der vokser op i familier med misbrug, trives dårligere end deres jævnaldrene, samtidig med at opvæksten kan få indflydelse på deres uddannelse, arbejds- og familieliv.

Konkret har investeringen således to resultatmål:

  1. De unges trivsel øges,
  2. Flere af de unge påbegynder og/eller fastholdes i uddannelse og arbejde

Investeringen skal styrke vores viden om målgruppen af børn og unge, der er vokset op i familier med misbrug, og effekten af forebyggende indsatser. Det skyldes, at vi mangler viden om, hvilke konsekvenser en opvækst i familier med misbrug har for de unge, samt hvilke sociale og økonomiske gevinster mere effektive forebyggende indsatser har – både for den enkelte unge og for den kommunale økonomi. Investeringen evalueres derfor ved hjælp af registerbaserede analyser, der gør det muligt at følge de unge over tid og sammenligne dem med andre unge, der minder om dem selv, men ikke modtager indsatsen. Målet er, at evalueringen vil styrke udbredelsen af forebyggende indsatser til børn og unge fra andre kommuner, der oplever samme udfordringer.