Investering: Stressbehandling

stress, forebyggelse, mental sundhed

Rudersdal Kommune og Den Sociale Investeringsfond har indgået aftale om en social investering i evidensbaseret stressbehandling. Fonden Mental Sundhed er leverandør.

Stress og belastende livsomstændigheder har store omkostninger både for den enkelte, for pårørende, for arbejdspladser og for samfundsøkonomien. Formålet med investeringen er at behandle deltagernes stresssygdom og dermed hjælpe dem tilbage på arbejdsmarkedet.

Indsatsen ”Åben og Rolig” er et gruppebaseret stressbehandlingsforløb udviklet i samarbejde med Københavns Universitet og Harvard University, der giver deltagerne viden, professionel støtte, værktøjer og strategier til at arbejde med stress og mental sundhed gennem evidensbaserede metoder. Målgruppen skal have oplevet symptomer på stress (fx tristhed, irritation, ængstelighed, søvnproblemer eller hukommelsesproblemer) regelmæssigt i minimum en måned på grund af belastende faktorer (fx arbejdsrelaterede, ledighedsrelaterede, sygdomsrelaterede, økonomiske eller familierelaterede) samt have en stress-score (Perceived Stress Scale (PSS)) på minimum 18. Borgerne i indsatsen henvises typisk til forløbet gennem praktiserende læge eller jobcenteret. Indsatsen leveres af Fonden Mental Sundhed (FMS). 

Resultatmål

Gennemførsel: 85% af deltagerne gennemfører kurset, samt angiver at være ”tilfreds” eller ”meget tilfreds”.

Mindre stress:  12 måneder efter kursets afslutning har 60% af borgerne ikke længere stress i alvorlig grad målt via PSS-skalaen. Dette svarer til 51% (60% af 85%) af de oprindelige deltagere.