Investering i stressforebyggelse

stress, forebyggelse, metal sundhed

Den Sociale Investeringsfond har investeret i stressbehandling gennem et lån til udbredelse og udvikling af stressbehandlingstilbuddet Åben og Rolig. Åben og Rolig er et evidensbaseret stressforebyggelses og -behandlingskoncept til voksne og unge udviklet på Københavns Universitet, som nu tilbydes og drives af Fonden Mental Sundhed.

Med lånet fra Den Sociale Investeringsfond, skal konceptet Åben og Rolig videreudvikles og tilbydes i endnu flere kommuner end i dag, som et sociale investeringsprogram. Der ses stort potentiale i at udbrede Åben og Rolig programmet vha. et socialt investeringsprogram, og Åben og Rolig programmet har også været afprøvet på sociale effektbetalingsvilkår i Solrød kommune med succes. Betalingsmekanismen drevet af sygedagpenge er afprøvet, og der er solid dokumentation for programmets effekter og succesrater.

 På trods af mange års forskellige indsatser mod stress er antallet af stressede danskere steget støt. Det vurderes, at 35.000 danskere er sygemeldt på grund af stress[1].Sundhedsstyrelsens Sundhedsprofil, Danskernes Sundhed, påpeger at andelen af danskere med et højt stressniveau er steget fra 20,8 % i 2010 til 25,1 % i 2017[2]. Ifølge Sundhedsstyrelsen (2016) koster psykisk belastende arbejdsmiljø 3,4 mia. om året i Danmark, herunder tabt produktivitet, 670.000 tabte arbejdsdage pga. kort sygefravær, 350.000 dage med langvarigt sygefravær og 170 førtidspensioner. I de fleste af landets kommuner i dag tilbydes der ikke evidensbaseret stressbehandling til stresssyge borgere, på trods af, at det er en sygdom der rammer bredt og som vi kan afhjælpe med behandling som vi ved virker – her er Åben og Rolig et af de bedste eksempler herhjemme. Derfor vil Den Sociale Investeringsfond bidrage til at nedbringe antallet af stresssygemeldte borgere, og til at flere borgere kan få en behandling, der virker, og som kan afhjælpe stress.

 

[1] http://www.arbejdsmiljoviden.dk/nyt/nyheder/2016/april/20_ny-stor-alliance-skal-bekaempe-stress

[2] Sundhedsstyrelsen, faktaark: Danskernes sundhed, den nationale sundhedsprofil, 2017