Hvorfor investere i bedre trivsel?

Fortsat flere børn, unge og voksne mistrives, og flere oplever symptomer på stress, angst, ensomhed og depression. Det seneste årti har dobbelt så mange børn og unge haft kontakt til psykiatrien, ligesom ensomhed, ifølge undersøgelser, forringer livskvaliteten og øger dødeligheden blandt personer over 50 år samtidig med at øge trækket på sundhedssektoren. Forskning viser, at styrkede fællesskaber og sociale relationer har stor betydning for trivsel og mental sundhed, ligesom trivsel i barndommen har afgørende betydning for mental sundhed og livsduelighed, uddannelsesmuligheder og evnen til at skabe gode relationer senere i livet.

Hvilke partnerskaber er Den Sociale Investeringsfond interesserede i? 

Den Sociale Investeringsfond ønsker at indgå i partnerskaber om at udvikle og investere i indsatser, der fremmer trivsel og/eller forebygger mistrivsel, og som kan reducere negative menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser af mistrivsel.

Det kan fx være partnerskaber, der:

  • Fremmer trivsel ved fx at have fokus på at styrke unge og ældres muligheder for at deltage aktivt i sociale relationer og positive fælleskaber, hjælpe med at opbygge en positiv selvopfattelse, tro på egen formåen og evner til at håndtere udfordringer, svære livsovergange og stress.
  • Forebygger psykisk sårbarhed og mistrivsel blandt børn og unge, så fx skolefravær, uddannelsesfrafald og selvskade reduceres.
  • Bekæmper hjemløshed og misbrug og som varigt leder til fx færre genindlæggelser i psykiatrien, færre på offentlig forsørgelse og en mere stabil tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked.

Følgende illustration er tænkt som inspiration til, hvilke udfordringer det er muligt at samarbejde med Den Sociale Investeringsfond om. I illustrationen kan du se eksempler på karakteristika ved trivsel og mistrivsel samt et udpluk af risikoelementer, der kan være medvirkende til mistrivsel. Endelig kan du se eksempler på, hvordan mistrivsel har en negativ dobbelt bundlinje, med både menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger.