Investering: Udsatte unge med ustabil boligsituation

udsat, ung, hjemløs, bolig, flytning, uddannelse, job

Den Sociale Investeringsfond og Roskilde Kommune har indgået en aftale om indsatser der skal få unge med en ustabil boligsituation væk fra offentlig forsørgelse. Indsatsen sker som en social investering, hvor kommunen først betaler, når de unge kommer ud af offentlig forsørgelse.

Formålet er at give de unge en stabil boligsituation og støtte til at komme i uddannelse eller arbejde. 

Målgruppen for indsatsen er unge i usunde boligsituationer eller med risiko for at udvikle usunde boligsituationer i alderen 17-25 år.  Indsatsen er inspireret af metoderne Individuelt Planlagt job med Støtte (IPS) og Critical Time Invention (CTI), som er dokumenterede effektive metoder til at støtte borgere i en kritisk overgangsfase som overgangen til egen bolig for unge i udsatte positioner er. Med Tilsagnet frikøbes to ungekonsulenter, som har særlige kompetencer inden for både social- og beskæftigelsesområdet. Samtidig stiller Roskilde midlertidige boliger til rådighed til de unge, som overgangsboliger til de kan komme i egen bolig. 

Resultatmål
Den unge oplever øget trivsel, lyst og evne til at mestre eget liv. Tilbagebetaling baseres på progression i borgernes handleplaner i forhold til sidste seneste opfølgning før indsatsens start.
Den unge har en stabil boligsituation og har ikke brug for hjælp til udvikling af færdigheder. 
Den unge kommer i uddannelse eller job. Hvis ikke dette er muligt betragtes skridt mod fx fleksjob eller førtidspension også som en succes. Det operationaliseres ved, at de unge ikke modtager forsørgelsesydelse bortset fra førtidspension i de foregående seks måneder.