Behandling til voldsudsatte familier

I partnerskab med Aarhus Kommune, Rådet for Sociale Investeringer i Aarhus Kommune, Dialog mod Vold og Den Sociale Kapitalfond, undersøger DSI mulighederne for at tilbyde voldsbehandling gennem sociale investeringer.

Formål

At udvikle en prototype for, hvordan behandling til voldsudsatte familier kan tilbydes og implementeres som en social effektinvestering i Aarhus Kommune, og på sigt kan udbredes til andre kommuner. Målet med investeringen er at stoppe vold og forebygge fremadrettet vold samt at reducere skadevirkninger og eventuelle traumer hos den voldsudsatte og børn.

Udfordring

Partnervold har ligget på et konstant niveau de seneste ti år. Hvert 6. barn oplever vold i hjemmet. 38.000 kvinder og 19.000 mænd udsættes årligt for fysisk partnervold.
Behandling af vold i nære relationer er koblet til at forebygge anbringelser, fordi følgekonsekvenser for børn og unge, fysisk såvel som mentalt, reduceres og behov for anbringelse mindskes.
74 pct. af voldsudøvere som modtager behandling hos Dialog Mod Vold, er selv vokset op med vold i familien. Målgruppen for partnerskabet er alle medlemmer i familier med vold, det vil sige både voldsudøvere, voldsudsatte samt deres børn. Herved adskiller indsatsen sig fra andre indsatser, der alene tilbyder hjælp til den voldsudsatte eller børn i familier med vold. Målet med partnerskabet er at behandle og forebygge vold i nære relationer.

Resultatmål

DSI vil bistå udvikling og lancering af sociale investeringer på området for voldsudsatte familier. Det vil på sigt være muligt for andre interesserede investorer også at indtræde. 

Konkret skal udviklingspartnerskabet bl.a.:

  • Definere projektets målgruppe og udvikle visitationskriterier
  • Foretage risikovurdering og designe betalingsmekanisme, herunder opstille resultatindikatorer og effektmål
  • Udarbejde kontraktudkast, forretningsmodel samt plan for implementering, monitorering og forankring

Forløb

Status: Afsluttet
Start: September 2020
Afsluttes: Januar 2021

Om partnerskabet

Parter:

Aarhus Kommune, Rådet for Sociale Investeringer i Aarhus Kommune, Dialog mod Vold og Den Sociale Kapitalfond

Periode:

September 2020 til januar 2021

DSI’s rolle:

Løbende rådgivning og bidrag til økonomiske beregninger og betalingsmodel

Målgruppe:

Voldsudsatte familier

Kontakt

Emil Overgaard Bruhn  
Konsulent
E-mail eob@dsi.dk
Tlf. +45 20 57 49 70