Den Sociale Investeringsfond

Den Sociale Investeringsfond arbejder for et bæredygtig velfærdssamfund. Vi skaber bedre livschancer for mennesker ved at udbrede virksomme velfærdsindsatser lokalt og nationalt gennem sociale investeringer i offentlige og private partnerskaber. Målet er, at flere har adgang til bedre kvalitet i velfærd, der giver bedre trivsel og livsmuligheder til gavn for den enkelte og for samfundet som helhed.

14

investeringer

1.230

mennesker

hjælpes

59,7

mio. kr.

investeret

DSI som social investor


Vi investerer i veldokumenterede og lovende indsatser, og bidrager med specialistviden. Det gør vi for at sikre, at vores investeringer skaber et bedre liv for det enkelte menneske, bidrager til at omstille vores velfærd og samtidig giver en økonomisk gevinst for både myndigheder og investorer.

Læs mere om DSI’s investeringstilgang og se en oversigt over fondens investeringer

DSI som markedsmodner


Vi modner indsatser og investeringsprodukter samt udvikler værktøjer til gavn for alle, der arbejder med sociale effektinvesteringer. Vi udbreder kendskabet til investeringsmuligheder, der skaber større incitament for offentlige myndigheder og sociale investorer til at indgå partnerskaber om at gøre sociale investeringer til et kendt og anvendt redskab til at omstille offentlig velfærd.

Læs mere om DSI’s markedsmodningsaktiviteter og se en oversigt over fondens partnerskaber