Socialt investeringsprogram vil hjælpe voldsramte familier med at stoppe volden

Af

Publiceret

Et barn sidder på hug op ad en væg, med ansigtet skjult i hænderne. Ved siden af ligger en bamse, og der ses en skygge af en anden person.

Et nyt udviklingspartnerskab mellem Den Sociale Investeringsfond, AskovFonden, Aarhus kommune og Den Sociale Kapitalfond vil hjælpe danske kommuner med at stoppe vold i familien og nedbringe antallet af voldsudsatte børn og voksne.

Hvert sjette barn oplever vold i hjemmet, 38.000 kvinder og 19.000 mænd er udsat for partnervold.

Den Sociale Investeringsfond, Rådet for Sociale Investeringer i Aarhus Kommune og Aarhus Kommune, AskovFondens afdeling Dialog mod Vold og Den Sociale kapitalfond er gået sammen om at udvikle et socialt investeringsprogram baseret på Dialog mod Volds erfaringer og metode med psykologbehandling til udøvere af vold i nære relationer, deres voldsudsatte partnere og børn.

Mette Arnsfelt McPhail, tidl. sekretariatsleder i DSI, siger:

“Vi ved, at der er et stort behov for behandling mod vold i nære relationer og at voldsudøvere i dag kan møde lange ventelister, når de opsøger hjælp for at ændre den voldelige adfærd. Ved at udvikle et socialt investeringsprogram på baggrund af en metode, der viser lovende resultater, håber vi, at flere kan få den hjælp, de rækker ud efter. Målet er selvfølgelig, at vi skal skabe bedre liv, og at vi samtidig kan vise, at det også gavner samfundsøkonomien.”

Mette Arnsfelt McPhail, Sekretariatsleder i Den Sociale Investeringsfond

Ved at hjælpe voldsudøveren arbejder Dialog mod Vold med at forebygge vold i nære relationer, ved at udøveren lærer at handle anderledes på vrede og frustration.

Direktør for AskovFonden, Helle Øbo siger:

“Vi ved at børn, der er vokset op i et voldeligt hjem, har større sandsynlighed for selv at ende i et voldeligt forhold som voksne. Vold er en indlært adfærd, der kan aflæres og ved at hjælpe udøveren med at stoppe den voldelige adfærd, kan vi stoppe volden og forebygge at andre bliver udsat. Vold skal stoppes der hvor den starter, og efter mange års udvikling og erfaring med behandlingen, kan vi dokumentere at voldsspiralen kan brydes, ved at få udøveren til at tage ansvar og ejerskab for at ændre adfærd, samtidig med at vi sikrer hjælp til partner og børn.”

Helle Øbo, Direktør for AskovFonden

Samarbejdet er det første af sin slags for Rådet for Sociale Investeringer i Aarhus Kommune. Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus, siger:

“Med dette første samarbejde er Rådets arbejde skudt rigtig godt i gang. Vi får med samarbejdet mulighed for at afprøve forebyggende indsatser på et meget sårbart område, vold i familier. Det er mit håb, at samarbejdet selvfølgelig i første omgang vil betyde positive resultater for de berørte familier – men på længere sigt forventer jeg, at denne slags investeringer kan bidrage til at effektivisere den kommunale drift ikke bare i Aarhus, men også i andre kommuner.”

Jacob Bundsgaard, Borgmester i Aarhus Kommune

Formand for Rådet for Sociale Investeringer, Gurli Martinussen siger:

“Rådet er sat i verden for at bidrage til at finde nye løsninger på sociale udfordringer. Vi er meget glade for, at vi med dette første samarbejde kan bidrage til at udvikle en ny metode for, hvordan behandling af voldsudsatte familier kan tilbydes som en social effektinvestering. Og med Aarhus Kommune som aktiv partner i samarbejdet kan vi hurtigt få afprøvet, om metoden virker.”

Gurli Martinussen, Formand for Rådet for Sociale Investeringer

Den Sociale Kapitalfond har igennem en årrække arbejdet på at modne og udbrede sociale investeringsprogrammer og administrerende direktør, Claus Bjørn Billehøj, glæder sig over udviklingspartnerskabet:

“Det er afgørende, at vi på tværs af sektorer og fagligheder udvikler nye og udbreder lovende indsatser til en større målgruppe. Alt for mange udsatte borgere får ikke den nødvendige hjælp i dag, hvilket både har store omkostninger for det enkelte individ og samfundet generelt. Vi ønsker, sammen med vores øvrige samarbejdspartnere i dette projekt, at vise potentialet i at investere i mennesker – og det kan vi kun, hvis vi sammen tør adressere udfordringen.”

Claus Bjørn Billehøj, Administrerende direktør i Den Sociale Kapitalfond

Fakta

Den Sociale Investeringsfond

Folketinget besluttede i december 2018 at etablere Den Sociale Investeringsfond med formålet om at modne og udvikle markedet for sociale investeringsprogrammer i Danmark. Fondens arbejde består i at udvikle og udbrede indsatser på en række store velfærdsområder, for herigennem at skabe bedre liv, mindske offentlige udgifter og danne grundlag for nye offentlige og private investeringer i velfærd. De politisk valgte investeringsområder for fonden i 2020 er udsatte børn og unge, trivsel, forebyggelse af livsstilsygdomme, arbejdsmiljø og ind på arbejdsmarkedet.

AskovFondens og Dialog mod Vold

AskovFonden er en NGO, der udvikler løsninger på samfundets aktuelle sociale problemer. Vores løsninger bygger relationer til udsatte borgere i Danmark med det mål, at de får styrken og modet til at tage ansvar for deres eget liv og det samfund, de er en del af. Dialog mod Vold er AskovFondens behandlings- og kompetencecenter, der siden etableringen i 2001 har tilbudt specialiseret psykologbehandling til udøvere af vold i nære relationer, deres voldsudsatte partnere og børn. Hos 61 pct. af dem, der har gennemført behandlingen, angiver både den voldsudsatte og voldsudøveren, at volden er stoppet. 146 udøvere af vold i nære relationer står på venteliste til behandlingen.

Rådet for Sociale Investeringer, Aarhus kommune

I april 2020 nedsatte Aarhus kommune Rådet for Sociale Investeringer. Rådet for Sociale Investeringer har til opgave at identificere og igangsætte nye sociale indsatser, som både kan skabe positive forandringer for borgerne og på sigt nedbringe de kommunale udgifter. Der er afsat 40 millioner kroner til etablering af fonden.

Den Sociale Kapitalfond

Den Sociale Kapitalfond investerer kapital og kompetencer i virksomheder og organisationer, som bidrager til at løse sociale problemer. Den Sociale Kapitalfond arbejder på at etablere en fond, der skal investere i forskellige sociale udfordringer i både kommuner og regioner. Formålet med fonden er at skabe både et socialt og finansielt afkast.

Læs mere om partnerskabet

Behandling til voldsudsatte familier

Kontakt

Mette Dalsgaard Myrup
Kommunikationskonsulent, DSI
Tlf. +45 42 67 76 57
Email msm@dsi.dk

Katja Faurschou
Kommunikationschef AskovFonden
Tlf. 2086 0786

Christina Ove Holm
Head of communications Den Sociale Kapitalfond
Tlf. 4096 1418