Nyt investeringsområde: Vi søger samarbejdspartnere!

Af

Publiceret

To personer står og taler sammen i et drivhus.

Den Sociale Investeringsfond femte investeringsområde er ”Ind på arbejdsmarkedet”. Fokus er på at give flere mennesker på kanten af eller helt uden for arbejdsmarkedet mulighed for at få et arbejde og indgå i et arbejdsfællesskab.

Tilknytning til arbejdsmarkedet hænger sammen med oplevelsen af at have styring med eget liv, økonomisk sikkerhed og noget at stå op til hver dag. Samtidig har det stor samfundsøkonomisk betydning, når mennesker i den arbejdsdygtige alder, står uden for arbejdsmarkedet.

Den Sociale Investeringsfond ønsker at indgå partnerskaber inden for fondens investeringsområder om at udvikle og investere i løsninger, der både skaber livsforbedringer for den enkelte og har potentiale til at skabe gevinster på offentlige budgetter.

Sociale investeringsprogrammer er en ny form for samarbejde om at løse nogle af Danmarks velfærdsudfordringer. Samarbejdet kræver, at alle parter har mod til at bryde med det vante og tør tænke i nye veje.

Læs mere om fondens investeringsområder og se eksempler på, hvad det er muligt at samarbejde med fonden om her.

Vejen til et samarbejde

Vejen til et samarbejde med Den Sociale Investeringsfond starter ved at sende en interessetilkendegivelse, som er et kort skema, der beskriver den indsats eller udfordring, I ønsker at samarbejde om. Det er også muligt at få en indledende virtuel rådgivning, hvor vi taler om potentialerne i forhold jeres indsats eller udfordring.

Fonden vurderer løbende henvendelser med henblik på at indgå to typer af samarbejder.

Udviklingspartnerskaber

Den Sociale Investeringsfond etablerer udviklingspartnerskaber, hvor vi samarbejder om at lave et oplæg til en prototype, der kan blive til et socialt investeringsprogram. Det kan også være et samarbejde om at gøre et socialt investeringsprogram investeringsparat, ved at udvikle et investeringsoplæg.

I udviklingspartnerskaber tilbyder Den Sociale Investeringsfond både teknisk assistance og at tage økonomisk risiko, for at gøre det muligt at starte udviklingsarbejdet, og for at kunne løse mulige udfordringer undervejs.

Slutmålet for fondens udviklingspartnerskaber er investeringsoplæg til sociale investeringsprogrammer, der kan etableres i samarbejde med Den Sociale Investeringsfond og gerne eksterne investorer, og som kan skaleres til gavn for flest muligt.

Investeringer

Den Sociale Investeringsfond foretager samtidig investeringer i sociale investeringsprogrammer, der både har en menneskelig og budgetøkonomisk bundlinje. Fonden har en bred vifte af finansielle værktøjer til rådighed bl.a. lån, garantier, tilskud, kapitaltilsagn og kapitalindskud.

Læs mere om, hvad fonden tilbyder, og hvordan du henvender dig.