Ny måling: Stor interesse for sociale investeringsprogrammer

Af

Publiceret

Rapport: Det danske marked og økosystem for sociale investeringsprogrammer

Den første undersøgelse af markedet for sociale investeringer i Danmark viser, at der er stor interesse for sociale investeringsprogrammer både hos myndigheder, leverandører og investorer. Samtidig er markedet stadig i sin spæde begyndelse, det afspejles bl.a. i en stor efterspørgsel efter mere konkret viden om, hvad der skal til for udvikle og implementere investeringsprogrammerne.

Overordnet viser undersøgelsen, der er lavet af Oxford Research og Realize for Den Sociale Investeringsfond, at der hos 75 procent af de adspurgte er interesse for at arbejde med sociale investeringsprogrammer, 20 procent udtrykker meget stor interesse.  

Den store interesse er en grundlæggende forudsætning for, at et marked for sociale investerings-programmer i Danmark kan opbygges. At markedet er i sin spæde opstart, er dog samtidig meget tydeligt i undersøgelsen, som kortlægger et udtalt behov for at få mere viden om alt fra opstart af et socialt investeringsprogram, lovgivning, netværk, kontrakter og metoder til at evaluere om et aftalt mål er indfriet eller ej.

Mette Arnsfelt McPhail, tidl. sekretariatsleder i Den Sociale Investeringsfond, siger:

“Det er en rigtig god begyndelse, at der er interesse for sociale investeringer i Danmark. Det er første skridt på vejen. Samtidig er det tydeligt, at der fortsat er et stykke vej igen i forhold til at etablere et reelt marked for sociale investeringsprogrammer i Danmark, bl.a. i forhold til at bygge bro mellem investorer, myndigheder, civilsamfund og velfærdsleverandører. Derfor er det også vigtigt at få udviklet og igangsat de første cases og få høstet en masse erfaringer.”

Mette Arnsfelt McPhail, sekretariatsleder i Den Sociale Investeringsfond

Centrale pointer i undersøgelsen er blandt andet, at øget viden og kompetencer er afgørende for at aktørerne i markedet kan tage det næste skridt, og at aktørerne afventer hinanden. Der mangler praksisviden og større kendskab til relevante investeringscases, og der efterspørges større klarhed omkring de juridiske rammer.

Administrerende direktør for Oxford Research, Emil Herskind, siger:

“Vi kan se i analysen, at der mangler helt konkret praksisviden, fx i forhold til at udforme kontrakter, dokumentere effekter og indsatser og risici. Den bedste måde at gøre det på er at komme i gang med at lave prototyper på sociale investeringsprogrammer, styrke netværkene mellem interesserede aktører, samt at støtte både myndigheder, civilsamfund, velfærdsleverandører og investorer med at iværksætte og implementere sociale investeringsprogrammer.”

Emil Herskind, Administrerende direktør for Oxford Research

Med en stor interesse og politisk opbakning fra et bredt flertal i Folketinget i ryggen, står Den Sociale Investeringsfond over for en meget stor modningsopgave i forhold til at skabe et marked for sociale investeringsprogrammer i Danmark.  

Fakta

Den Sociale Investeringsfond

Folketinget besluttede i december 2018 at nedsætte Den Sociale Investeringsfond med formålet om at etablere et marked for sociale investeringsprogrammer i Danmark. Fondens arbejde består i at udvikle og udbrede indsatser på en række store velfærdsområder, for herigennem at skabe bedre liv, mindske offentlige udgifter og danne grundlag for nye offentlige og private investeringer i velfærd. De politisk valgte investeringstemaer for fonden i 2020 er udsatte børn og unge, trivsel, forebyggelse af livsstilsygdomme, arbejdsmiljø og ind på arbejdsmarkedet. Fonden har en startkapital på 78 mio. kr.

Den Sociale Investeringsfond har lanceret sine to første udviklingspartnerskaber, der har til formål at afsøge muligheden for prototyper på sociale investeringsprogrammer, der kan afprøves. Det ene drejer sig om at få unge hjemløse ud af hjemløshed i samarbejde med Hjem til Alle alliancen. Det andet handler om forebyggelse af type-2 diabetes og svær overvægt i samarbejde med Forebyggelsesalliancen.

Sociale investeringsprogrammer

Sociale investeringsprogrammer udgør rammen om en ny måde at arbejde med samfundets velfærdsudfordringer på. Sociale investeringsprogrammer skal levere på en såkaldt ”dobbelt bundlinje” ved både at skabe menneskelige og økonomiske resultater. Den dobbelte bundlinje etableres ved, at der gennemføres en indsats, som skaber positive livsforandringer for en målgruppe, og at de positive livsforandringer kan kobles til gevinster på offentlige budgetter. Et eksempel kunne være en indsats, der skaber bedre trivsel for sårbare voksne ved at hjælpe dem til i højere grad at kunne mestre deres eget liv, og hvor den større livsmestring reducerer behovet for kommunal bostøtte.

Læs rapporten

Det danske marked og økosystem for sociale investeringsprogrammer (pdf)

Kontakt

Mette Dalsgaard Myrup
Kommunikationskonsulent, DSI
Tlf. +45 42 67 76 57
Email msm@dsi.dk